foto: cahul.md
CahulEducație

491 de laptopuri donate elevilor din Cahul în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”

La data de 05.05.2021, Consiliul Raional Cahul a demarat procesul de repartizare a celor 491 de laptopuri, obținute din cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” .  Această tehnică face parte din cele 10 000 de laptopuri achiziționate în cadrul Proiectului menționat, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și sprijinit financiar de Banca Mondială, transmite cahul.md.


     La eveniment a fost prezentă conducerea raionului, și anume președintele raionului Cahul, Marcel Cenușa, vicepreședinții de raion Valentina Șevcenco, Ruslan Nedov, șeful Direcției generale învățământul, Valeriu Baban, managerii școlari etc.


Tehnica de calcul a fost repartizată instituțiilor de învățământ din subordine reieșind din următoarele raționamente:
—  instituțiilor care realizează procesul educațional la distanță, în corespundere cu necesitățile declarate în SIME, în martie 2021, confirmate prin semnătura directorilor instituțiilor de învățământ și aprobate prin Ordinul MECC nr. 379 din 09.04.2021;
—  în mod prioritar trebuie să fie asigurate integral necesitățile elevilor din clasele V-XII.


     Transmiterea tehnicii de calcul către instituțiile de învățământ s-a realizat în baza Contractului de comodat încheiat între Consiliul Raional Cahul și instituția de învățământ, și actului de predare-primire.

   Nicoleta Lisevici