Administrația publicăLeova

O nouă strategie social-economică pentru raionul și orașul Leova

În cadrul proiectului „Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, implementat de către Institutul de Dezvoltare Urbană din Chișinău, membrii grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare social-economică a acestei unități administrative-teritoriale pentru perioada anilor 2021-2028 s-au întrunit într-o ședință de lucru online.

Pe parcursul întrevederii online, informează site-ul oficial al Consiliului Raional Leova, Veaceslav Guțuțui, expert la Institutul de Dezvoltare Urbană, a analizat datele din Chestionarul privind dezvoltarea social-economică a raionului în cauză în ultimii cinci ani, care au fost prezentate de membrii grupului de lucru.
De asemenea, în contextul situației epidemiologice actuale, s-a discutat despre modul și perioada de desfășurare a următoarelor activități din planul de acțiuni al proiectului „Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”.
Reamintim că, la data de 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană din municipiul Chișinău au semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului și a orașului Leova pentru următorii 5-7 ani.

Ion CIUMEICĂ