Social

Dezvoltarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre

La 8 aprilie curent, a avut loc conferința de lansare, în regim online, a proiectului

„Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului
Mării Negre (raionul Cahul din Republica Moldova, municipiul Reni din Ucraina și județul Galați din România)”.
Obiectivele proiectului, prezentate la conferința de lansare, țin de dezvoltarea și promovarea turismului transfrontalier verde pentru obținerea de beneficii socio-economice reciproce de către comunitățile din bazinul Mării Negre pe sectorul dunărean Galați-Cahul-Reni.
Proiectul este finanțat sub formă de grant din partea Uniunii Europene prin Instrumentul European de Vecinătate și Programul
Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pe o perioadă de 30 de luni, în cooperare cu partenerii proiectului: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”;Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România; Primăria Reni, Ucraina.
În urma implementării acestui proiect, raionul Cahul va beneficia de perspective multiple cu un impact asupra stimulării dezvoltării turismului, stabilirii unui mediu de afaceri atractiv pentru turism și creării condițiilor optime pentru dezvoltarea turismului ecologic (cluster turistic, program touristic transfrontalier, instrumente pentru promovarea potențialului turistic în regiuni, promovarea bunelor practici în turismul verde, platforme de dialog, trasee turistice etc.).
Totodată, vor fi create: un ghid privind turismul transfrontalier, accentul fiind pus pe turismul ecologic; o hartă cu trei rute turistice transfrontaliere; o broșură informativă pentru turiști; dar și un program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în raionul Cahul, în raionul Reni și în județul Galați.

Ion CIUMEICĂ