Administrația publicăCimişlia

A fost stabilit terenul pentru construcția clădirii Judecătoriei Cimișlia

Portalul “Gazeta de Sud” a găzduit, vinerea precedentă, articolul “Un palat al justiției în orașul Cimișlia” (a se vedea pagina 8 a numărului 14 (1256) din 9 aprilie 2021).

Subiectul abordat în acel material a fost discutat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc Cimișlia, desfășurată în prima jumătate a zilei de 14 aprilie , anul curent.
După informarea prezentată de către inițiatorul acestei chestiuni, Ion Țurcanu, consilier raional și orășenesc, asistența a purces la dezbateri.
Cu argumente pro și contra au venit aleșii poporului Larisa Borodin, Gheorghe Răileanu, Sergiu Prisăcaru, Dumitru Crăciunel, Pavel Aramă, Victoria Cîrlan. Și-a expus opinia pe marginea chestiunii examinate și primarul Sergiu Andronachi.
Supus votului, proiectul de decizie pe problema în cauză a fost susținut de către 15 consilieri prezenți la ședință. În același timp, doi dintre ei au fost împotrivă, iar trei s-au abținut.
Precizăm că în cadrul Consiliului Orășenesc Cimișlia activează 23 de aleși ai poporului.
Documentul adoptat prevede transmiterea din proprietatea orașului Cimișlia în cea a statului a unui bun imobil – terenul cu numărul cadastral 2901304015, cu suprafața de 0,252 hectare, situat în această urbe, pe strada Livezilor, fără număr, – pentru construcția clădirii Judecătoriei Cimișlia de către Ministerul Justiției din Republica Moldova.
În această decizie mai este specificat că în cazul în care pe terenul indicat nu va fi construită, pe parcursul a cinci ani, clădirea Judecătoriei Cimișlia, statul se obligă să restituie acest lot în proprietatea orașului Cimișlia.
Specialistul pentru reglementarea regimului funciar al primăriei Cimișlia va perfecta actele necesare transmiterii terenului nominalizat și va trece informația necesară în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri.
În cadrul examinării problemei au fost făcute și câteva propuneri, incluse în decizia adoptată. Astfel, s-a subliniat că în procesul de executare a lucrărilor de construcție a clădirii Judecătoriei Cimișlia nu trebuie să fie afectate Monumentul consacrat victimelor represiunilor comuniste, fântâna și alte obiecte existente pe acest teren.
S-a recomandat Ministerului Justiției din Republica Moldova ca, odată cu efectuarea construcției clădirii respective, să se înalțe și să se amenajeze un zid din beton armat în partea de vest a terenului nominalizat, pentru a stopa alunecările de sol.
Controlul asupra executării prezentei decizii a fost pus în sarcina primarului orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, iar secretarul Consiliului orășenesc, Cristina Pînzari, va aduce la cunoștința persoanelor interesate documentul adoptat.
De asemenea, el va fi publicat în Registrul de stat al actelor normative și pe pagina oficială a primăriei orașului Cimișlia.

Ion CIUMEICĂ