Știința de carte este imaginea adevărului, a realității

Știința de carte este imaginea adevărului, a realității

Interviu cu Ecaterina Enciu, manager, IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” din orașul Cantemir.

  • Dna Enciu, pe parcursul ultimilor ani, instituția pe care o conduceți a reușit să înregistreze un șir de realizări, să implementeze mai multe proiecte menite să asigure calitatea educației. Referiți-vă, vă rog, la acestea.

Voi începe cu binecunoscuta frază înaripată –Nu există cunoaștere care să nu fie putere – și care mi-a fost idee călăuzitoare în activitate de-a lungul anilor. Pornind de la acest deziderat, am depus și depun eforturi pentru a obține o educație de calitate în cadrul instituției pe care o conduc iată de 15 ani și care este pentru mine cea mai mare provocare, dar și responsabilitate.
De ani buni am orientat activitatea colectivului, a echipei manageriale spre implementarea a proiectelor menite să îmbunătățească calitatea educației. De aceea, voi puncta cele mai importante direcții de acțiune a echipei manageriale ale IPG ,,M. Eminescu”, realizate în ultimii ani și anume:
Crearea condițiilor de studii adecvate pentru asigurarea procesului educațional inovativ, de calitate; aplicarea mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare în scopul asigurării calității procesului educațional; crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional; asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/persoane;formarea competenţelor-cheie; asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare susţinerii elevilor capabili de performanţă;stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde naționale și internaționale;orientarea profesională a elevilor ș.a., implementarea cărora au fost cu succes realizate datorită unei colaborări eficiente dintre membrii echipei manageriale și a cadrelor didactice.
Instituția noastră dispune de săli de clase, laboratoare de chimie, biologie, fizică, informatică, sală de sport, sală de festivități, ateliere de educație tehnologică, cabinete pentru limbi străine, cabinet medical, Centru de resurse educaționale.
Procesul educațional este dirijat și asigurat cu cadre profesioniste:7 cadre didactice masteranzi, 4 cadre didactice cu grad superior; 7 cadre didactice cu grad didactic I și 14 – cu grad didactic II.

  • Schimbările de care ați beneficiat pe parcursul ultimilor ani se datorează muncii asidui și finanțărilor extrabugetare în cadrul diferitor proiecte. Care sunt proiectele cu impact vizibil pentru instituție?


Este vorba de 2 proiecte finanțate de FISM-2 ,în cadrul cărora am reparat acoperișul Blocului A de studii și a cantinei școlare; fațada blocului central, grup sanitar exterior, 5 seturi de mobilier școlar;,,Reparația și amenajarea blocului alimentar” ,în cadrul Programului de Dezvoltare Participativă a Comunităților, susținut și administrat de Consiliul de Cercetări și schimbări internaționale-IREX, finanțat de USAID. Scopul proiectului a fost: a)implicarea cetățenilor în crearea condițiilor sanitare de alimentație a elevilor din gimnaziu; b)stabilirea parteneriatelor intercomunitare pe termen lung în soluționarea problemelor elevilor; ,,Un cartier bine amenajat”, proiect de informare și conștientizare ecologică, finanțat de Fondul Ecologic Național și AO ,,Help” a instituției, în urma căruia avem un spot publicitar;,,Îmbunătățirea condițiilor sanitaro-igienice ale elevilor” – în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Integrată, finanțat de PNUD, urmare a căruia a fost reparat sistemul de canalizare intern, reparate capital 6 grupuri sanitare interne; proiectul ,, În grădina copilăriei”, Finanţat de Guvernul R. Moldova, carte ce include poezii și desene ale copiilor în cadrul activităților de acțiune comunitară;,, Prietenia și valențele ei formative pentru societatea actuală” cu Școala nr 4 din Bârlad, România. Scopul:Creșterea spiritului de colaborare, promovarea dialogului și comunicării între elevii și cadrele didactice instituțiilor implicate; Proiect Internațional Moldova-Ucraina-Belarusi-INOVEST ,,Instruirea profesorilor în domeniul educației incluzive”;În cadrul proiectului,,Mobilier pentru cei mici”, finanțat de Ambasada Germaniei, am beneficiat de 4 complete de mobilier școlar reglabil;,, Dotarea Centrului de Resurse pentru educația incluzivă” organizat de MECC, finanțat de Banca Mondială. Actualmente are loc dotarea acestui Centru cu materiale de predare-învățare, echipament specializat pentru elevii cu CES și/sau dizabilități;*Dotarea cabinetului de limbi străine conform standardelor de calitate, cu alocații financiare din Componenta raională. Dispunem de un cabinet înzestrat cu tot echipamentul necesar: calculatoare individuale cu căști, tablă interactivă cu proiector, soft educațional lingvistic, mobilier individual și mobilier pentru materiale didactice, seturi de materiale didactice.
Actualmente, grație efortului primăriei Cantemir(primar-Roman Ciubaciuc), în cadrul programului ,,Convenția Primarilor-Proiecte Demonstrative”, în colaborare cu ONG,,Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile”,finanțat de UE am reușit să implementăm:a)Proiectul,,Reabilitarea termică a clădirilor educațiomale din Cantemir”, în cadrul căruia au fost efectuate următoarele lucrări:termoizolarea clădirii instituției; instalarea unui punct termic autonom, deja avem apă caldă în blocul alimentar. Până la sfârșitul anului bugetar 2021 va fi instalată și centrala termică la biomasă;b) Proiectul ,,Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir”.Lucrările în cadrul acestui proiect sunt:procurarea unui tocător de pregătire a masei lemnoase pentru centrala la biomasă. Urmează a fi construită și Platforma de stocare a biomasei;c) Proiectul,,Soluții inteligente pentru orașul ECO”: – Gimnaziul a fost echipat cu 2 seturi de truse pentru elevi și 1 set profesor cu instrumente performante și profesioniste pentru orele de Management Energetic. Urmează a fi instalat și un copac energetic pentru orele practice. De asemenea, au fost instalate panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.
Vă mulțumesc pentru interviu!

Pentru conformitate:
Ion Domenco