CimişliaSocial

Consilii de siguranță comunitară

Inspectoratul General al Poliţiei din Cimișlia a lansat un proiect nou, având ca scop promovarea activă a cooperării dintre Poliţie şi comunitate, prin crearea structurilor de participare şi anume crearea Consiliilor de siguranţă comunitară pe lângă Administraţia publică locală. Proiectul în cauză are drept scop sporirea gradului de implicare a comunităţilor locale şi a autorităţilor publice în activităţi ce ţin de identificarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă membrii societăţii.

Astfel, la data de 16.02.2021, de către Sectorul de poliţie nr. 1 al SSP a Inspectoratului de poliţie Cimişlia a fost înfiinţat Consiliul de securitate comunitară în localitatea Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia.
Ca urmare a acestui eveniment, de comun cu Primarul localităţii Ciucur-Mingir şi ceilalţi membri au fost desfăşurate sondaje publice, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă localnicii satului Ciucur-Mingir. Astfel, localnicii au indicat că unele persoane domiciliate în localitate nu sunt încadraţi în câmpul muncii, fac abuz de băuturi alcoolice şi ca urmare comit acte de huliganism, violenţă în familie etc.
Poliţia a luat act de problemele vizate în sondaj şi informează locuitorii s. Ciucur-Mingir, că în baza problemelor date angajaţii SP nr. 1 au efectuat măsuri de informare şi sensibilizare a cetăţenilor privind consecinţele consumului de alcool şi cadrul legal existent. Totodată, persoanele care fac abuz de băuturi alcoolice identificate vor fi luate la evidenţă în cadrul IP Cimişlia şi va fi anunțată Comisia pentru probleme sociale din cadrul APL, cu punerea în discuţie a problemei de transmitere la tratament forţat.
Persoanele care comit acte de violenţă în familie sunt luate la evidenţă specială în cadrul Inspectoratului de poliţie Cimişlia, fiind monitorizate în permanenţă, în vederea prevenirii de comitere repetată a actelor de violenţă asupra membrilor familiilor date.
În cadrul aceluiaşi sondaj, localnicii au indicat şi probleme ce țin de competenţa APL, cum ar fi asfaltarea străzilor, lipsa sistemului centralizat de canalizare.
Administraţia publică locală Ciucur-Mingir a menţionat că problemele vizate vor fi puse în discuţie şi în cadrul şedinţei Consiliului local.
La data de 23.03.2021, pe marginea problemelor stabilite a fost încheiat un acord de colaborare între Sectorul de poliţie nr. 1, Primăria loc. Ciucur-Mingir şi administraţia IP ,,Liuba Dimitriu”. În baza acordului membri Consiliului au înaintat propuneri şi metode de soluţionare.
Conducerea Inspectoratului de poliţie Cimişlia informează că planifică crearea structurilor de participare Consilii de siguranţă comunitară, în mai multe localităţi ale raionului Cimişlia.

Tatiana Lazu,
inspector principal, OP al SIC al SSP a IP Cimişlia