CahulSocial

Centrul de consultanță ecologică din Cahul, partener al unui proiect legat de bazinul Mării Negre

Provocarea teritorială comună în țările din bazinul Mării Negre este lipsa unui control adecvat de către societate asupra situației de mediu din deltele râurilor ce se revarsă în Marea Neagră, comunică www.ziuadeazi.md.

De asemenea, frontierele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările bazinului Mării Negre.
Iată de ce proiectul ”Crearea unei rețele de învățare pentru efortul de consolidare a controlului și monitorizării mediului în comun în bazinul Mării Negre 2” (LeNetEco 2) propune soluționarea acestor probleme printr-o consolidare a activităților comune ale cetățenilor din țările bazinului Mării Negre bazate pe cunoștințe colective și acces la informații.
Este vorba de Centrul de Consultanță Ecologică Cahul din țara noastră, de Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană ”Euroregiunea Dunărea de Jos” din Ucraina, de Universitatea Politehnică Națională Odessa din același stat, de Universitatea “Prof. D-r Asen Zlatarov” din Bulgaria, de Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, Romania.
Obiectivul general al proiectului ”LeNetEco 2” constă în consolidarea eforturilor și activarea societății în țările bazinului Mării Negre prin implementarea controlului de mediu și monitorizarea situației de mediu, contribuind la îmbunătățirea acesteia în deltele râurilor din bazinul Mării Negre.
Proiectul propus „LeNetEco 2” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinând în complex:
a) utilizarea metodelor de învățare on-line;
b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS;
c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.
Perioada de implementare a proiectului a început la 1 august 2020 și va continua pe parcursul a doi ani – până la 31 iulie 2022.

Ion CIUMEICĂ