Administrația publicăSocial

Ce prezintă proiectul “MĂ IMPLIC” ?

“MĂ IMPLIC”- așa se numește un proiect de implicare civică în guvernarea locală. Scopul lui este de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală cu participarea activă a cetățenilor.

Proiectul “MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Aceasta este o agenție de cooperare internațională a Elveției în cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe (DFAE). Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare este reprezentanța SDC în Republica Moldova, fiind deschisă în anul 2000.
Proiectul “MĂ IMPLIC” este unul de referință în cadrul portofoliului de guvernare locală din Strategia de Cooperare a Elveției pentru Republica Moldova 2018-2021, care va acorda o atenție sporită susținerii autorităților publice locale în prestarea serviciilor accesibile și de bună calitate, precum și susținerii populației (în special din zonele rurale) și a societății civile în responsabilizarea autorităților.
Proiectul “MĂ IMPLIC” este implementat de Skat Consulting Ltd (Skat) din Elveția în perioada 2019-2023. Skat reprezintă o companie independentă de consultanță și un centru de resurse, care lucrează în domeniul cooperării pentru dezvoltare și al ajutorului umanitar în țările în tranziție și în curs de dezvoltare.
Experții companiei oferă expertiză tehnică și suport în management, dar și instruire, facilități de cercetare și implementarea cu succes a proiectelor de aproape 40 de ani în peste 100 de țări. În toate activitățile sale Skat s-a angajat să reducă decalajul dintre bogați și săraci prin promovarea mijloacelor de trai durabile și îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor defavorizate și marginalizate. Experiența sectorială a Skat acoperă serviciile de gospodărie comunală în domeniul aprovizionării cu apă, sanitație și gestiunea deșeurilor solide, administrare, construcții și instalații, energie și climă, precum și altele.
Skat este prezent în Republica Moldova din anul 2008, având propria structură organizațională și personal, fiind anterior responsabil de implementarea Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Republica Moldova (ApaSan), finanțat de SDC. Skat este, de asemenea, prezent în Ucraina, unde implementează proiectul de suport în domeniul descentralizării DESPRO, finanțat de SDC.

Domeniile de intervenție
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților rurale prin asigurarea accesului echitabil la serviciile publice de calitate.
La nivel local, proiectul va sprijini autoritățile publice locale (APL) din 30 de localități/grupuri de localități, pentru a organiza furnizarea serviciilor de gospodărie comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Intervențiile la nivel local includ:
• identificarea necesităților strategice ale APL pentru o mai bună planificare, bugetare și gestiune a serviciilor de gospodărie comunală și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.1);
• identificarea necesităților pentru dezvoltarea organizațională a operatorilor de servicii în domeniul operării/exploatării și întreținerii eficiente a serviciilor de gospodărie comunală și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.2);
• oferirea suportului necesar APL și operatorilor de servicii pentru implementarea planurilor de îmbunătățire a serviciilor și planurilor de exploatare și întreținere inclusiv prin alocarea granturilor (de până la 65,000 franci elvețieni) și mobilizarea contribuției locale (minim 20% din valoarea grantului) (Componenta 1.3);
• implicarea cetățenilor, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, în procesele de luare a deciziilor la nivel local. Îmbunătățirea cadrului de politici locale și instituirea proceselor/practicilor de implicare a cetățenilor în domeniul prestării serviciilor de gospodărie comunală (Componenta 2.1);
• implicarea cetățenilor (clienților) în organizarea și prestarea serviciilor de gospodărie comunală (Componenta 2.2).
La nivel național, proiectul va contribui la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar adecvat pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare prin:
• Susținerea autorităților naționale în procesul de consolidare a dialogului de politici și a unui proces informat de elaborare a politicilor legate de prestarea serviciilor comunale (componenta 3.1);
• Consolidarea capacităților Congresului Autorităților Locale din Moldova aferente reprezentării, participării în cadrul dialogului de politici și furnizării serviciilor de suport membrilor săi (componenta 3.2);
• Asigurarea coordonării de către Cancelaria de Stat a reformei APL și a reformei de descentralizare (componenta 3.3).
Proiectul “MĂ IMPLIC” încurajează cooperarea intercomunitară, precum și abordările inovatoare aferente îmbunătățirii serviciilor de gospodărie comunală, orientate spre o mai bună exploatare și întreținere a acestora.
Aspectele transversale strategice abordate în proiect sunt egalitatea de gen, incluziunea și combaterea corupției.
Bugetul proiectului „MĂ IMPLIC” este de 5.896.658 franci elvețieni.

Mai multe localități din regiunea de Sud îmbunătățesc serviciile de gospodărie comunală

Primari din 48 de localități rurale ale Republicii Moldova au semnat acorduri de cooperare cu proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”, pentru a îmbunătăți livrarea serviciilor de gospodărie comunală.

Potrivit unui comunicat de presă expediat în adresa redacției noastre, aceste acorduri prevăd implementarea a 30 de proiecte destinate îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, de alimentare cu apă potabilă și sanitație și de iluminare stradală, cu suportul proiectului “Mă Implic”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 
40 la sută din numărul total de implementare a proiectelor vor fi realizate în diverse comune și sate din regiunea de Sud a țării noastre.
Cele mai numeroase proiecte de intervenție sunt în domeniul îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, inclusiv șapte urmează a fi implementate în localitățile: Andrușul de Jos din raionul Cahul; Borogani din raionul Leova; Chircăieștii Noi din raionul Căușeni; Dezghincea din unitatea teritorial-autonomă Găgăuzia; Feștelița din raionul Ștefan Vodă; Gura Galbenei din raionul Cimișlia; Valea Perjei, raionul Taraclia.
Urmează proiectele ce vizează serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație (transportare și epurare a apei uzate), trei dintre care se vor realiza în satele: Capaclia din raionul Cantemir; Copceac din regiunea găgăuză și Satul Nou din raionul Cimișlia.
În trei localități, printre ele fiind Căplani din raionul Ștefan Vodă și Selemet din raionul Cimișlia, se va lucra asupra îmbunătățirii serviciului de iluminare stradală. 
Majoritatea proiectelor vor fi viza o singură comunitate. Cu toate acestea, 10 proiecte vor reuni 28 de așezări rurale în total, care vor îmbunătăți în comun furnizarea de servicii. În localitățile partenere, reprezentanții administrației publice locale, furnizorii de servicii și cetățenii vor lucra împreună pentru a organiza furnizarea de servicii comunale într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.
„Semnarea acordurilor de cooperare cu primarii este începutul unui plan ambițios de îmbunătățire a condițiilor de trai din satele pe care le sprijinim. Vom ajuta administrațiile locale și furnizorii de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În munca noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii. Deși ne așteptăm să se îmbunătățească calitatea colectării deșeurilor, a alimentării cu apă și a iluminatului stradal în acele sate, lucrăm și pentru a îmbunătăți condițiile pentru realizarea unor astfel de intervenții în fiecare sat și oraș din Moldova”, a spus Matthias Morgner, managerul proiectului “MĂ IMPLIC”.
Dar iată ce a declarat Tatiana Badan, primara satului Selemet din raionul Cimișlia: “Este o onoare pentru localitatea noastră să devină parteneră a proiectului ”MĂ IMPLIC”. Din momentul lansării concursului, ne-a impresionat abordarea nouă a proiectului, și anume cerința obligatorie de a ne implica în toate etapele de intervenție în localitate. Locuitorii satului Selemet în ultimii ani sunt tot mai mult interesați de activitățile primăriei și doresc să fie mai mult implicați în procesul decizional. Proiectul ”MĂ IMPLIC” cu siguranță ne va ajuta și ghida să consolidăm corect și să implicăm activ echipa de inițiativă comunitară, și să apropiem primăria mai mult de cetățeni. Va fi un exercițiu nou pentru noi, dar foarte necesar. Ne bucurăm că în domeniile de intervenții vizate de proiectul ”MĂ IMPLIC” s-a regăsit și iluminarea stradală, mai puțin întâlnită la alte proiecte. Urmare a unui sondaj realizat în rândul locuitorilor satului Selemet, am identificat că iluminarea stradală este una din cele mai stringente necesități. Îmbunătățirea acestui serviciu va oferi confort și siguranță locuitorilor, în special pentru că multe din activitățile de agrement comunitar (cercuri de activități pentru copii, școala de muzică, casa de cultură) sunt petrecute anume în orele de seară. Vom depune toate eforturile necesare ca să oferim un serviciu comunitar eficient, calitativ în beneficiul cetățeanului”, a concluzionat Tatiana Badan.
Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui la dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală cu participarea activă a cetățenilor.
Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.

Ion CIUMEICĂ