Cantemir

Raionul Cantemir va avea un ghid turistic

Până la finele anului curent, raionul Cantemir va avea un ghid turistic. Decizia a fost adoptată în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre” de către echipa de implementare a proiectului.

În cadrul ședinței, la care a participat conducerea raionului și reprezentanții companiei responsabile de elaborarea Ghidului turistic al raionului în frunte cu ghidul de turism, dna Balatel Elena și Para Sergiu, a fost prezentat planul de acțiuni pentru elaborarea ghidului turistic și pașii ce urmează a fi întreprinși pentru realizarea suplimentului informativ despre locurile turistice din raion, acesta urmând a fi completat, extins și dezvoltat. Începând cu aprilie curent, echipa se va deplasa în teren, va colecta informații din localitațile rurale și va edita un material informativ despre obiectivele și potențialul turistic al raionului.Perioada de activitate asupra elaborării Ghidului turistic va dura pâna în decembrie 2021.
Raionul Cantemir este un raion frumos și cu un potențial încă neexploatat din punct de vedere turistic. Localități rurale din sudul țării și legende încă necunoscute din lunca râului Prut pot deveni o atracție turistică pentru turiști, doar că este necesar să fie prezentate și promovate printr-un Ghid turistic și o hartă a acestui potențial. Este vorba de Cimitirul de Onoare al Ostașilor Români de la Țiganca, Biserica Tuturor Eroilor de la Cania, Codrii Tigheciului, Casa-Muzeu „Nicolae Sulac” din Sadâc, SA „Imperial-Vin”, comuna Pleșeni ș.a.
În context, coordonatoarea proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, Victoria Isac, a declarat că “scopul proiectului este de a dezvolta cooperarea transfrontalieră și intensificarea contactelor dintre partenerii din bazinul Mării Negre, satisfacerea necesităților de dezvoltare și promovare a turismului transfrontalier și a antreprenoriatului cultural, creșterea atractivității bazinului Mării Negre (BSB) prin investiții în turismul activ și creșterea fluxului de turiști interesați de activități turistice și culturale în această regiune, reprezintă un obiectiv propus de proiect de a genera dezvoltare economică și a stimula sectorul turistic”.

Ion DOMENCO