Știri pe scurt

Dezvoltarea, în orașul Leova, a sistemului de canalizare grație susținerii financiare din partea Uniunii Europene

716 gospodării din orașul Leova se vor conecta la rețeaua de canalizare în urma extinderii acestui sistem datorită implementării unui proiect finanțat de către Uniunea Europeană.

În orașul Leova este în toi realizarea proiectului ce prevede lărgirea sistemului de canalizare și construcția, la periferia localității, a stației de pompare a apelor uzate, acestea urmând să fie date în curând în exploatare.
Deși e timp de pandemie, în Leova continuă să deruleze proiecte importante ce vor îmbunătăți viața localnicilor. În plină desfășurare se află și proiectul „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) în cooperare cu proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) .
Proiectul în cauză, conform stipulărilor sale, va permite conectarea la rețeaua de canalizare a 716 gospodării din perimetrul străzilor Frumușica-Podul de flori din orașul Leova, iar stația de pompare a apelor uzate va asigura evacuarea deșeurilor lichide.
Potrivit autorităților publice locale, este un proiect grandios pentru orașul Leova, costul căruia atinge cifra de 47 milioane de lei. Se cere menționat faptul că fiecare gospodărie a trebuit să achite o contribuție unică în valoare de 3000 de lei, celelalte cheltuieli fiind acoperite din sursele UE prin intermediul GIZ.
Proiectul este finanțat prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud . Prin urmare, anume această structură s-a ocupat de căutarea și alegerea celor care se ocupă de construcția rețelelor pentru extinderea sistemului de canalizare.
Orășenii spun că au încredere în muncitori, deoarece ei sunt cei care au construit cândva apeductul magistral Leova-Iargara, de serviciile căruia se bucură în prezent.
Ar mai trebui de spus că de calitatea lucrărilor poartă răspundere finanțatorii, administrația publică locală numind doar un supraveghetor tehnic.
Proiectul a fost lansat încă în timpul mandatului primarului precedent. Acum are loc cea de-a doua etapă a proiectului, care presupune construcția propriu-zisă și asigurarea finanțării lucrărilor. Astfel, la 10 septembrie 2020 a început munca, acum ea este în amplu proces de derulare și, conform graficului, rețelele de canalizare urmează să fie date în exploatare în luna iunie a anului de față. De dragul adevărului trebuie de spus că din cauza restricțiilor epidemiologice și a condițiilor de timp neprielnice termenul se poate prelungi cu o lună.
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, își exprimă în mod deschis bucuria pentru implicarea activă a locuitorilor în acest proces. „Vreau să mulțumesc, în primul rând, orășenilor pentru că au fost receptivi și într-un an atât de greu, pe timp de pandemie, au putut să sprijine ideea și au acceptat să contribuie cu acea sumă unică de 3000 de lei, reușind să se strângă deja peste 500 de mii de lei”, a relevat edilul șef.

Nicoleta LISEVICI