Administrația publicăCimişlia

Cimișlienii discută despre managementul deșeurilor solide

O nouă întâlnire cu cetățenii, a șaptea la număr, a avut loc în cadrul proiectului „Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, în satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”. Săptămâna trecută, discuții pe marginea subiectului în cauză s-au purtat cu locuitorii cartierului Basarabia din centrul raional.

Convorbirea cu cei peste 20 de locatari ai acestui microraion a fost începută de către Nicolae Hristov, directorul proiectului „Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, în satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”, care a făcut o prezentare a activităților implementate până în prezent, a povestit despre măsurile ce urmează a fi întreprinse în continuare.


În fața asistenței a luat apoi cuvântul Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia. Edilul-șef a relatat cu lux de amănunte despre acțiunile realizate de către autoritatea publică locală în vederea gestionării mai bune a proceselor legate de acumularea, transportarea, depozitarea și prelucrarea gunoiului menajer și nu numai.
În acest context, s-a vorbit mult despre activitatea Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”. Sergiu Andronachi a specificat că actuala taxă percepută pentru evacuarea deșeurilor este de 11 lei per persoană, dar ea nici pe departe nu acoperă cheltuielile suportate la capitolul dat. Iată de ce întreprinderea este nevoită să acopere pierderile existente pe seama altor servicii prestate populației.
Potrivit primarului de Cimișlia, taxa pentru evacuarea gunoiului ar trebui să constituie 17 lei pentru fiecare persoană, dar chestiunea majorării ei nu va fi deocamdată abordată de către Consiliul orășenesc.
Doritori de a-și expune părerile pe marginea subiectelor discutate s-au dovedit a fi destul de mulți: Vasile Strogoteanu, Ilie Bobicov, Olga Pașcaneanu, Eugen Terzi, Galina Galiț și alți vorbitori au scos în vileag o serie de probleme care își așteaptă soluționarea.
Una dintre ele este necesitatea stringentă de colectare separată a deșeurilor solide. În prezent, acestea se acumulează în vrac, excepție făcând doar obiectele din masă plastică. Dar pentru aceasta, au menționat oamenii, trebuie să se aducă în ordinea cuvenită platforma colectivă de acumulare a gunoiului, situată în preajma cartierului Basarabia.
Mai mult ca atât, lumea a semnalat că la această platformă sunt aduse deșeurile și de la câteva întreprinderi private situate în apropiere și care au rezervate propriile locuri de acumulare a gunoiului.
Sergiu Andronachi a promis că va trimite la fața locului un specialist de la primărie care să clarifice situația creată.
În opiniile mai multor vorbitori, strâns legată de modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia este chestiunea câinilor vagabonzi. Aceștia nu numai că pun în pericol viețile oamenilor, în special ale copiilor, ci sunt și surse de infecție, murdăresc teritoriile platformelor colective, distrug pubelele, împrăștie gunoaiele.
Primarul orașului Cimișlia a spus că în prezent se caută posibilități financiare privind deschiderea aici a unui azil pentru maidanezi.
În scopul îmbunătățirii amenajării teritoriilor aferente caselor cu multe etaje, la întâlnire s-a discutat despre asfaltarea curților blocurilor de locuințe, conducerea urbei susținând cu plăcere propunerea în cauză.
La întâlnirea care a decurs mai mult de o oră de vreme au fost abordate și alte chestiuni din acest domeniu.
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca” în raionul Cimișlia. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT–Cahul IP.

Ion CIUMEICĂ