CimişliaŞtefan Vodă

În ajutorul animalelor sălbatice pe timp de iarnă

În decada a treia a lunii ianuarie anul curent, pe teritoriul raionului Ștefan Vodă au căzut precipitații abundente sub formă de zăpadă. Stratul de zăpadă s-a așezat pretutindeni cu o grosime medie de 25 de centimetri, iar în pădure ajungând chiar la 50-80 cm.

Din informațiile prezentate de Valentin Bejan, șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Ștefan Vodă, rezultă că instituția pe care o conduce a conlucrat cu șefii ocoalelor silvice Olănești și Talmaza, cu președinții colectivelor primare de vânători privind mobilizarea subalternilor și a altor persoane responsabile la efectuarea construcțiilor și amenajărilor pentru faună, la asigurarea cu hrană și sare în condiții grele de iernat a animalelor sălbatice.
În acest scop, a fost creat un grup de lucru compus din reprezentanți ai Inspecției pentru Protecția Mediului, ai Inspectoratului de Poliție, voluntari, pădurari, șefi de ocoale silvice, care a monitorizat lucrările biotehnice efectuate pe teritoriul fondului silvic de stat și pe terenuri de vânătoare preponderant neîmpădurite.
În mod exemplar s-a organizat această campanie în trupul de pădure „Cioburciu de Munte”, în sectoarele „Împărăteasca” și „Viișoara” din cadrul ocolului silvic Olănești, unde au fost restabilite 10 hrănitoare, s-au depus fân, cereale și sare.
Vânătorii și voluntarii din satele Crocmaz, Purcari, Viișoara, Olănești, Tudora, Volintiri au restabilit 19 hrănitoare amplasate în zonele de tufiș sau în apropierea bazinelor acvatice și au instalat mâncare sub formă de fân, grăunțoase și sare.
În cadrul patrulării locațiilor menționate au fost observați iepuri, fazani, căprioare și alte animale și păsări sălbatice, fapt ce ne dă încredere că acțiunile și efortul depus de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în comun cu celelalte structuri nu este zadarnic.
Valentin Bejan a îndemnat cetățenii să fie receptivi la acțiunile ce au menirea de a păstra și proteja fauna bogată pe care o are raionul Ștefan Vodă.

Ion CIUMEICĂ