Administrația publicăLeova

Un vis aproape realizat: alimentarea cu apă potabilă a cinci sate din raionul Leova

Grație asistenței Uniunii Europene (UE) și contribuției autorităților publice locale, locuitorii orașului Iargara și ai satelor Cupcui, Filipeni, Romanovca și Sărata Nouă din raionul Leova vor avea, în anul 2021, acces sigur la apă potabilă de calitate.

Săptămâna trecută, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a desfășurat, la Leova, o ședință de lucru cu participarea administrației acestui raion și a primarilor satelor beneficiare.
Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul întrunirii, părțile au discutat despre progresul înregistrat și evoluția lucrărilor privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”, finanțat de UE, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
De asemenea, a fost abordat subiectul privind contribuțiile care urmează a fi achitate integral de către autoritățile publice locale (APL) beneficiare. De asemenea, s-a discutat și despre cheltuielile suplimentare care au fost generate pe parcurs, ca urmare a necesității de executare a unor volume de lucrări adiționale în cadrul proiectului menționat mai sus.
Astfel, aceste lucrări, care vor aduce un plus de valoare proiectului, urmează a fi acoperite, parțial, de către beneficiari, ei urmând să adopte decizii asumate în vederea alocării unor tranșe suplimentare la etapa de proiectare a volumelor de lucrări adiționale.
În această ordine de idei, a fost stabilit, de comun acord, că, în perioada imediat următoare, primarii vor aduce mesajul în localitățile pe care le conduc și vor informa corect și transparent cetățenii despre necesitatea coparticipării lor și a bugetelor locale la executarea cu succes a lucrărilor în cadrul proiectului de îmbunătățire a infrastructurii de alimentare cu apă.
În acest scop, consiliile locale ale comunităților beneficiare – Iargara, Cupcui, Filipeni, Romanovca și Sărata Nouă – urmează să adopte, în termene cât mai restrânse, decizii de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru proiectarea volumelor de lucrări adiționale.
Iar ulterior, ADR Sud va semna cu primăriile localităților beneficiare și cu antreprenorul contractat acorduri adiționale pentru executarea lucrărilor suplimentare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”.
„Pentru finanțator, în cazul dat, Uniunea Europeană, care sprijină financiar acest proiect important de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Sud, a declarat Maria Culeșov, directoarea acestei instituții, contează mult și este foarte necesară contribuția APL și a cetățenilor. Astfel, se crede că participarea financiară a celor în beneficiul cărora se realizează proiectele investiționale unește și responsabilizează cetățenii, le dezvoltă spiritul civic și îi motivează pentru dezvoltare și pentru un trai mai bun”.
La rândul său, și Nicolae Prițcan, președintele raionului Leova, a ținut să sublinieze importanța majoră a proiectelor de infrastructură și eficiență energetică pentru cetățeni și a mulțumit Uniunii Europene pentru suportul financiar acordat, iar Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și echipei ADR Sud – pentru deschidere și buna cooperare.
Acțiunea investițională „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” este finanțată de Uniunea Europeană și implementată în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Guvernul Germaniei.

Ion CIUMEICĂ