CantemirCultural

Spectacol la Cantemir cu ocazia Unirii Principatelor Române

Duminică, 24 ianuarie, data când la 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, sau Mica Unirea, la Casa raională de cultură „Nicolae Sulac” din Cantemir s-a desfășurat, online, un spectacol musical-literar cu genericul „Cântec pentru unire”.

La eveniment au participat orchestra de muzică populară „Doina Prutului” (conducător – Veaceslav Bârcă), formația artistică „Mierla Prutului”, condusă de Irina Bârcă, interpretul de muzică populară Gheorghe Nichiforeac și declamatorul Ion Diaconu. Scenariul alcătuit de Parascovia Rusu a inclus cântece și poezii cu tentă patriotică, de proslăvire a distinșilor înaintași, care au înfăptuit Unirea de la 1859 – primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român, care a deschis calea spre Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Participanții la acest eveniment cultural-artistic de anvergură au subliniat că Mica Unire de la 1859 a fost un proces care a început în 1848, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. În anul 1848, s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv, Gheorghe Bibescu.
În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, și propus, la 24 ianuarie 1859, să fie ales domnitor al Principatelor Unite. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică.
După înlăturarea sa de la putere, în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele Unite încep să se numească oficial România, pentru ca la 1 decembrie 1918 să fie înfăptuită Marea Unire, a Transilvaniei cu România, creându-se actualul stat, din care lipsește astăzi doar Basarabia și Bucovina de Nord.

Ion DORU