Administrația publicăŞtefan Vodă

Ședința extraordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă

La 21 ianuarie curent, la Școala de Arte „Maria Bieșu” din orașul Ștefan Vodă, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional.

Potrivit paginii electronice a Consiliului Raional Ștefan Vodă, după ce a fost onorat Drapelul de Stat, Vasile Maxim, președintele raionului, i-a felicitat pe consilierii care și-au sărbătorit zilele de naștere în perioada dintre ședințele forului raional.
Întrunirea a fost prezidată de către consilierul Trofim Grosu, exponent al fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Deoarece chestiunile incluse în ordinea de zi au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional și au primit avize pozitive, raportorii au prezentat proiectele de decizii foarte succint, punând accentul pe momentele principale.
La finele ședinței, la chestiunea „Diverse”, Vasile Maxim, președintele raionului, i-a informat pe consilieri despre proiectul investițional de dezvoltare regională „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni–Căinari” și despre proiectul cu privire la transformarea Taberei de odihnă „Dumbrava” în obiectiv turistic.
Ultimul proiect prevede gazificarea taberei, construcția unei piscine, a drumului de acces. Din motive obiective, până la 17 februarie, data limită pentru a doua etapă de prezentare a proiectului la Agenția de Dezvoltare Regională Sud, documentația necesară nu va fi gata. În pofida acestui fapt, lucrul pentru elaborarea proiectelor tehnice și a altor documente va fi prelungit, în vederea atragerii investițiilor.
Aurica Cebotari, șefa Direcției generale de asistență socială și protecția familiei, a venit în fața consilierilor cu unele precizări referitor la cazul familiei Tatianei Tcacenco și a lui Serghei Mancoș, abordat în cadrul emisiunilor televizate „Vorbește Moldova”.
Astfel, conducătoarea instituției respective a demonstrat, aducând fapte concrete, că pe parcursul mai multor ani s-au respectat, conform legislației, toate obligațiile față de această familie cu șase copii.
„Ne pare rău că nu s-au consolidat eforturile la nivel raional, nu au fost inițiate discuții, dar s-a urmărit defăimarea autorității și a imaginii Direcției generale de asistență socială și de protecție a familiei, a Consiliului Raional Ștefan Vodă, a cărui subdiviziune suntem”, a menționat Aurica Cebotari.

Ion CIUMEICĂ