CulturalLeova

O săptămână dedicată lui Eminescu la Leova

„Nu noi suntem stăpânii limbii, ci ea e stăpâna noastră”
Mihai Eminescu

Acesta este motto-ul cu care și-a început activitatea Comisia metodică a profesorilor de limba și literatura română din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Leova pe parcursul perioadei 15-22 ianuarie curent.
Mihai Eminescu este un om al timpului modern, cultivând cuvântul ca pe un element primordial. Pentru poet, Limba Română e ca un fagure de miere. Toate trec, se destramă în negura timpului, doar poetul poartă biruința în lupta nemiloasă cu timpul.
Elevii conștientizează faptul că nici în secolul XXI poetul nu și-a pierdut actualitatea. Astfel, pentru liceu, întreaga săptămână a fost marcată de personalitatea poetului, iar evenimentele desfășurate au inclus variate activități ce aveau ca scop familiarizarea elevilor cu creația eminesciană.
Pe 15 ianuarie, au fost prezentate panouri informative cu tema „Omagiu limbii române” (la nivel de clase) și galeria de citate: „Eminescu – cel contemporan cu noi” (la nivel de instituție).
Pe 18 ianuarie, a fost organizată o expoziție de desene care, în viziunea elevilor, prezintă creația eminesciană, precum și au fost audiate melodii interpretate de elevi, pe versurile lui Eminescu.
La 20 ianuarie, a demarat un recital de poezie cu motto-ul: „Tot mai citesc măiastra-ți carte ”.
Pe 21 ianuarie, a fost prezentată expoziția de carte cu genericul „Eminescu în timp și spațiu”.
La 22 ianuarie, în cadrul ultimei zilei, ce avea motto-ul „Eminescu în suflet și în gând”, în timpul orelor de limba și literatura română, au fost audiate cântece și poezii în interpretări celebre.
Aliona Abuzan, profesoară de limba și literatura română, a relevat în context: „Aceste activități au familiarizat elevii și mai mult cu creația și viața lui Eminescu. Implicarea activă a elevilor, chiar și din clasele primare, ne-a bucurat enorm, căci asta reprezintă rodul muncii unui profesor de limba și literatura română – dorința elevilor de a cunoaște viața și creația unui scriitor. Eminescu este o personalitate marcantă din literatura română, care trebuie neapărat studiată, iar cunoașterea prin asemenea activități e mai atractivă pentru elevi. Această săptămână ne-a făcut să gravităm cu trupul și sufletul pe orbita eminesciană”.
Activitățile desfășurate au urmărit să integreze, în viziunea elevilor, imaginea Poetului nepereche – Mihai Eminescu. Liceul aduce sincere mulțumiri elevilor și profesorilor pentru implicare și organizare.

Nicoleta LISEVICI