CantemirȘtiri pe scurt

Ședință de bilanț al activităților de promovare a turismului în zona de sud

În una din zilele trecute, echipa proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în bazinul Mării Negre” a prezentat un raport de bilanț al activităților desfășurate în perioada iunie – decembrie 2020.

Prezent la ședință, Emil Pupăzan, vicepreședinte al raionului Cantemir, a menționat importanța acestor activități pentru dezvoltarea raionului, urând succese echipei de implementare a proiectului, reprezentantului companiei IGC Construct SRL, selectată pentru proiectarea tehnică a lucrărilor de reabilitare și arhitectura a Școlii Sportive din centrul raional.
Coordonatoarea proiectului, Victoria Isac (foto), a prezentat o notă informativă cu privire la activitățile desfășurate în plan organizațional, pe segmentele de bază ale proiectului (turism, construcție, comunicare, financiar), făcând o retrospectivă per ansamblu a acțiunilor desfășurate în perioada de referință. Vom mai comunica că printre activitățile preconizate în anul 2021 în cadrul proiectului se numără aprobarea proiectării tehnice, achiziționarea serviciilor de reconstrucție a clădirii și de supraveghere a terenului, sesiuni de instruire și dezbateri, excursii de promovare a turismului etc.
Aducem la cunoștință că în luna iunie 2020 a început implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în bazinul Mării Negre”. Scopul acestuia constă în dezvoltarea cooperării transfrontaliere între partenerii din bazinul Mării Negre, pentru a răspunde necesităților de dezvoltare și promovare a turismului și a antreprenoriatului cultural.

Ion DORU