Social

Protecţia datelor cu caracter personal

Cea mai importantă problemă pe care o pune utilizarea reţelelor sociale o reprezintă protecţia datelor cu caracter personal. Respectul pentru viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal sunt două elemente esenţiale în societatea contemporană bazată pe utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare.

Orice informaţie postată online va rămâne accesibilă, cel mai probabil, pentru totdeauna. Copiilor trebuie să li se explice ce informaţii reprezintă date cu caracter personal, când acestea pot fi sau nu transmise, care sunt situaţiile când ele nu vor fi niciodată dezvăluite şi ce consecinţe există când nu respectăm regulile de protecţie a informaţiilor confidenţiale.
Datele cu caracter personal sunt orice informații ce permit identificarea unui individ, cum ar fi: numele şi prenumele; sexul; data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; imaginea; datele personale ale membrilor de familie; datele din permisul de conducere; semnătura; numărul de telefon/fax;
De ce datele cu caracter personal trebuie protejate?
Într-o lume în care informaţia capătă o valoare din ce în ce mai mare, datele personale devin o monedă de schimb, mai ales prin intermediul reţelelor de socializare. Iar în grupul ţintă al celor interesaţi de colectarea acestor informaţii sunt incluşi şi copiii.
Imaginile încărcate pe diferite site-uri sau reţele de socializare pot fi preluate cu uşurinţă, iar dacă acestea conţin elemente clare de identificare a domiciliului sau programului familiei, situaţia devine gravă atât pentru copil cât, şi pentru ceilalți membri ai familiei. Fotografiile compromiţătoare se pot transforma în viitor în obstacole la angajare sau vor afecta imaginea publică a tânărului. Nu în ultimul rând, folosirea datelor bancare pentru achiziţionarea online de bunuri sau servicii reprezintă un risc la adresa securităţii financiare a deținătorului cardului.
Explicaţiile clare şi exemplele oferite chiar din experienţa lor directă îi pot ajuta să adopte un comportament preventiv pentru o mai bună protecţie a datelor şi imaginii lor personale.

Marinela MUNTEANU,
inspector, ofițer superior, IP Cantemir