Cultural

O carte despre adevărul istoric

Cartea „Lacrima Basarabiei” (consecințele Pactului Molotov-Ribbentrop, raioanele de sud ale Basarabiei, autor – Ion DOMENCO), apărută recent la Editura „Grafema Libris” din Chișinău, vine cu noi completări la istoria tragicilor ani ’40 ai secolului XX. Compartimentată în zece secțiuni, în care autorul descrie în ordine cronologică evenimentele tragice care s-au întâmplat în ținut de la anexarea Basarabiei și până la reabilitarea celor care au suferit de pe urma atrocităților comise de către regimul totalitar-comunist de tip stalinist, cartea reprezintă o valoare incontestabilă.

În prefața cărții, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, menționează: „Dacă nu putem să ne răzbunăm, măcar să nu uităm! Și să păstrăm valorile vrednicilor înaintași, a celor care cu demnitate au luptat pentru libertatea neamului, a celor care și astăzi știu să rămână demni, credincioși în fața tuturor vicisitudinilor și a provocărilor la care a trebuit să facem față în noul context istoric…”
În cartea sa, „Lacrima Basarabiei”, scriitorul Ion Domenco face o prezentare a celor care au fost direct loviți de regimul stalinist: intelectualitatea, reprezentanții bisericii, primarii, profesorii, activiștii de partid din perioada interbelică, dar și țăranii gospodari numiți de acel regim „culaci”. Merită o atenție deosebită lectura despre cele două valuri de deportări (din cele trei) ce s-au desfășurat în sudul Basarabiei, unde autorul vine cu noi mărturii ale celor deportați, redate într-un stil foarte artistic, de altfel, una din caracteristicile de seamă ale autorului.
Ion Domenco acordă o atenție deosebită anilor de război, prezentând istorioare adevărate despre cei care au luptat pe front, din nou efectuând completări în istoriografia de specialitate, asupra „destinelor schilodite” de Pactul Molotov-Ribbentrop: ne sunt descrise amintiri din cel de-Al Doilea Război Mondial, despre întâlnirea de peste trei decenii a foștilor camarazi de arme. O altă situație destul de interesantă o reprezintă și faptul că autorul reușește să readucă eroii locali din Al Doilea Război Mondial, precum: Ion Focșa din satul Enichioi (raionul Cantemir), unul dintre prizonierii de război din lagărele de concentrare Dachau și Auschwitz, Dumitru Parfeni (aceiași localitate), care a luptat cot la cot cu Ion Focșa, lângă lacul Balaton (Ungaria), Constantin Macaria, din satul Cociulia, Cantemir, care a scăpat ca prin minune de moarte datorită faptului că cel care trebuia să-l execute era originar din localitatea de alături, Vișniovca, un fost colonist german, deportat la rândul său în toamna anului 1940.
Un alt caz prezentat în cartea lui Ion Domenco e cel al lui Tudosie Manole, din comuna Cania (Cantemir), care, după trei decenii, s-a reîntâlnit cu un camarad de arme; Ion Gh. Tomiță din s. Cociulia, care a decedat în Gulagul din Ivdellag, unul dintre cele mai sumbre lagăre sovietice, din cauza foametei și a chinurilor. Impresionează și evenimentele care au avut loc în localitățile din raioanele Cantemir, Leova, Cahul ș. a., dovadă a tragicelor file de istorie a acelei perioade, apreciate de către distinși istorici de la noi, precum și din alte țări, pagini cu amintiri despre anii de groază petrecuți în Gulag, povestiri ale persoanelor supuse represiunilor și deportate în „siberii de gheață”, ce se conțin în monografii, broșuri, anale științifice ale experților în domeniu, la care se face trimitere.
Ion Domenco, descrie în „Lacrima Basarabiei” și despre altfel de eroi, cei pe care s-a dorit să fie dați uitării cât mai repede, cei care au trecut prin calvarul deportărilor, adevărați eroi basarabeni care, din gospodari în satele lor, au devenit peste noapte dușmani ai poporului, duși în vagoane pentru vite, umiliți, înjosiți și transformați în sclavi ai regimului totalitar. Însă aceștia au avut puterea să reziste, să supraviețuiască muncii silnice, gerurilor insuportabile, chinurilor inumane, foametei și au avut putere și noroc să se întoarcă la baștină, unde au luat totul de la capăt.
În loc de postfață, autorul a inclus memorii, amintiri despre eroii neamului, care s-au jertfit pentru reîntregirea Țării, credință și libertate, povestiri ale colegilor de la Școală Pedagogică din Cahul, unde Ion Domenco a făcut studii între anii 1970-1974, de la Universitatea de Stat din Chișinău, relatări de la lansări de carte ș. a.
Fiind bine documentată, „Lacrima Basarabiei” merită aprecierile de rigoare, dar și popularizarea ei în instituțiile de stat, în rândul profesorilor, al elevilor din raioanele Cantemir, Leova și Cahul. Or, cunoscând această carte, ne vom cunoaște cel mai bine cine ne-au fost înaintașii, cine ne sunt eroii. Vom avea un tablou veridic al istoriei, trecutului meleagului. Închei cu îndemnul de a lectura cartea, a afla consecințele sumbre ale odiosului Pact Molotov-Ribbentrop, care a distrus, a schilodit destinele a sute de mii de cetățeni nevinovați, pașnici, creștini cu gândul la pace și libertate.


Ion Ghelețchi,
dr. conf. univ., Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul