CimişliaPUBLICITATE

Activitatea SRL «Cimișlia-gaz»: între obiective și realizări

SRL «Cimișlia-gaz» își desfășoară activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul a trei filiale: «Cimișlia-gaz», «Basarabeasca-gaz» și «Leova-gaz» pe teritoriile a patru raioane, inclusiv Hâncești, deservind 1390 km de rețele de gaz către 24100 de consumatori finali, distribuind 16 mln. m3 de gaze naturale anual.

Colectivul este condus din 2017 de domnul Anatol Sobețchi. Unitatea dispune de specialiști de înaltă calificare, care asigură securitatea și fiabilitatea în alimentarea cu gaze natural a consumatorilor finali. Despre activitatea de succes a întreprinderii în această perioadă vorbesc următorii indicatori :

  • creșterea rețelelor de distribuție a gazelor cu 140 km sau cu 11% (de la 1250 km la 1390 km);
  • creșterea numărului de consumatori finali cu 2412 sau cu 11% (de la 21688 consumatori la 24100);
  • totodată, s-au micșorat pierderile tehnologice de gaze naturale în rețelele deservite, cu 88 mii m3 sau cu 12% (de la 733 mii m3 la 645 mii m3);
  • micșorarea pierderilor tehnologice a gazelor naturale în rețelele deservite la 1000 de consumatori (de la 34 mii m3/1000 consumatori la 29 mii m3/1000 de consumatori). La acest indicator întreprinderea este lider în sistemul SA «Moldovagaz» pe parcursul a mai multor ani.
O ședință de lucru la Societatea cu Răspundere Limitată „Cimișlia-gaz” cu participarea lui Vadim Ceban, directorul SA „Moldova-Gaz”, a lui Ilie Tutunaru, membru al Consiliului de Administrați la aceeași SA, și a șefului întreprinderii, Anatol Sobețchi

În conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, titularul de licență are obligația de a dezvolta rețelele de gaze naturale în legătură cu creșterea cererii de acest combustibil, astfel încât să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor finali cu gaze naturale.
Un factor decisiv în dezvoltarea economică a întreprinderii sunt investițiile efectuate în extinderea și dezvoltarea rețelelor de gaze din anul 2016, de 14,2 mln. de lei, ceea ce a mărit numărul de localități gazificate de la 62 în anul 2015 până la 68 în 2020, gazul ajungând încă în șase localități, inclusiv: în filiala Cimișlia – trei sate – Porumbria, Suric, Sagaidac; în filiala Leova – trei sate – Câmpul Drept, Beștemac, Ceadîr.
Un rol important în efectuarea lucrărilor de deservire a rețelelor de gaze îl ocupă transportul. În acest an, a fost procurată o autospecială de marca «Mitsubishi L200» pentru Serviciul de dispecerat și avariere, care este primul automobil procurat de așa model. Prin achiziția acestui automobil s-a început renovarea parcului auto. Pentru anul 2021, sunt preconizate investiții totale de 7,5 mln. de lei, din care 2,5 mln. de lei pentru renovarea parcului auto cu 7 unități de transport, care vor eficientiza calitatea prestării serviciilor de distribuție a gazelor, vor contribui la securitatea personalului tehnic, vor micșora emisiile de gaze de eșapament si vor reduce cu 223,3 mii de lei cheltuielile de exploatare anuale.
O altă direcție a investițiilor este procurarea echipamentului tehnologic performant și implementarea proceselor automatizate, modernizarea programelor informaționale existente.
În urma executării programului investițional, în ultimii cinci ani au fost date în exploatare active de 22,5 mln. de lei, din care 19 mln. de lei fonduri fixe și 3,5 mln. de lei active nemateriale, care contribuie substanțial la competitivitatea întreprinderii pe piața energetică și la prestarea calitativă a serviciilor de distribuție a gazelor naturale.
Este de menționat faptul că aspectul major social al întreprinderii, care doar în anul 2019 a contribuit la formarea bugetului de stat în total prin vărsarea a 18,3 mln. de lei, din care:1) în bugetul local – 3,6 mln. de lei, inclusiv impozitul pe venit din salariu – 2,3 mln. de lei și impozitul pe veni din activitatea de întreprinzător – 1,3 mln. de lei; 2) bugetul republican – 14,7 mln. de lei, inclusiv TVA – 5,3 mln. de lei; pentru asigurarea medicală – 2,6 mln. de lei; pentru asigurarea socială obligatorie – 6,9 mln. de lei.
În situația de stare excepțională în sănătatea publica din cauza pandemiei de Covid-19, întreprinderea a contribuit cu 50 de mii de lei la formarea fondului pentru combaterea bolii, care au fost vărsate în conturile Trezoreriei de Stat a Ministerului de Finanțe, iar contribuțiile salariaților pentru acest scop au constituit 54,8 mii de lei, care au fost transferați direct la spitalele raionale Cimișlia, Basarabeasca și Leova.
În corespundere cu principiile economiei de piaţă, întreprinderea asigură în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderii, respectând principiul „eficienţă maximă la costuri minime” prin aplicarea tarifelor calculate în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE.