CimişliaSocial

Discuții privind armonia în familie, organizate la Gura Galbenei, Cimișlia

Continuă activitățile din cadrul proiectului „50/50: Drepturi egale, responsabilități egale”, pe care Asociația Obștească „Pro Cimișlia” îl implementează în cele mai mari trei localități ale acestui raion.

După ce, anterior, o serie de acțiuni au fost organizate în centrul raional și în satul Selemet, a venit din nou rândul comunei Gura Galbenei.
Amintim cititorilor că, la începutul primăverii acestui an, grație proiectului pomenit mai sus, aici au avut loc sesiuni de instruire a grupului comunitar de inițiativă locală creat pentru a conjuga eforturile serviciilor publice în scopul prevenirii situațiilor de violență domestică printr-o implicare activă în situația unei familii vulnerabile din acest punct de vedere, de a contribui plenar la promovarea drepturilor și a responsabilităților egale pentru bărbați și femei.
De astă dată, duminica trecută a fost consacrată câtorva manifestări.
Acestea au debutat cu inaugurarea, în sediul primăriei locale, a unei expoziții mobile de fotografii cu genericul „Dragostea și armonia în familie fac părinții și copiii fericiți”. Aceasta s-a aflat până acum în orașul Cimișlia și în localitatea Selemet, ea conține 12 imagini (inclusiv de la Gura Galbenei), în care părinții, în mod special tații din raion, se ocupă de creșterea și educarea copiilor.
În continuare, Natalia Răileanu, directoarea proiectului „50/50: Drepturi egale, responsabilități egale”, a vorbit despre scopul acestuia, despre ceea ce s-a realizat până în prezent, despre agenda și obiectivele instruirii.
Iar școlarizarea propriu-zisă a tinerelor cupluri familiale, a mamelor și taților, a bunicuțelor și a altor persoane care se ocupă cu îngrijirea copiilor s-a desfășurat pe parcursul unei ședințe a Clubului de discuții duminicale, unde în calitate de formator a fost medicul-psiholog Alexandru Ciobanu, și în cadrul Școlii viitorilor părinți, lecțiile fiind ținute de experta Svetlana Moroz.
După finalizarea acestor evenimente, am solicitat câtorva participanți părerile despre ele.
Soții Nadejda și Alexei Morari ne-au relatat: „Am venit la Clubul discuțiilor duminicale împreună, căci ceea ce s-a discutat astăzi aici este de o mare importanță pentru noi: în afară de doi copii ai noștri, avem în plasament alți doi copii, originari din satul Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia.
Și, cu toate că avem o anumită experiență în această privință (mai înainte am îngrijit un an de zile doi copii din raionul Nisporeni), ne-a fost interesant să aflăm multe lucruri despre importanța și rolul tatălui în creșterea și educarea copiilor, ce se așteaptă de la un tată în familie, ce trebuie să facă un tată bun pentru ca în familie să se stabilească o atmosferă armonioasă între părinți și copii, ca ei să crească mai siguri și mai protejați. Cu atât mai mult cu cât feciorul este în clasa a șaptea, fiica învață într-a treia, iar cei doi băieței de la Ciucur-Mingir au doar șase și trei ani. Cum să facem ca în familie să ne înțelegem mai bine, să ne ajutăm unul pe altul, să nu admitem violența? Ne bucurăm că am găsit răspunsuri la aceste și la alte întrebări”.
Tatiana Mîndrilă, mamă solitară, ne-a spus: „Așa a vrut Dumnezeu ca să am șapte copii: patru băieți și trei fete. Cel mai mare a împlinit 16 ani, iar cel mai mic are abia cinci luni. Îmi vine greu, dar mă ajută mama, Axenia, mă susține, din punct de vedere material, și primăria. Primesc anumite indemnizații bănești de la stat. Principalul ce m-a interesat aici a fost despre violența în familie. Am primit sfaturi concrete cum să procedez ca în relațiile cu copiii mei să domine liniștea și buna înțelegere , armonia și dragostea, iar legăturile între frați și surori să fie trainice”.
Nadejda Timofeev, asistentă socială, a relevat: „Cele aflate astăzi ne vor fi de mare folos, mai ales pentru activitățile Comisiei multidisciplinare din cadrul primăriei, la ședințele cărora participă și membrii grupului comunitar de inițiativă. Împreună analizăm starea de lucruri din așa-numitele familii „dificile”, cu probleme. Situația la noi este complicată și din cauza că mulți părinți, mai ales tații, sunt plecați la munci peste hotare. Dar ne străduim să facem față sarcinilor. La aceasta vor contribui, fără îndoială, și seminarele de astăzi”.

Ion CIUMEICĂ,
expert Comunicare și PR

Acest material este realizat de către Asociația Obștească “Pro Cimișlia” cu suportul Fundației Est-Europene din resursele financiare acordate de Fundația OAK. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Fundației OAK.