Administrația publică

Ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit într-o ședință ordinară. Aceasta a fost precedată de un atelier de lucru care a avut ca scop fortificarea capacităților de comunicare pe interior a membrilor CRD Sud, precum și familiarizarea acestora cu rolul lor în procesul de dezvoltare regională.

Ambele activități, se menționează într-un comunicat de presă, au fost realizate în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat de de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Germaniei din țara noastră.
Ședința forului regional a fost prezidată de către vicepreședintele CRD Sud, Marcel Cenușa, anunțându-se a fi deliberativă prin prezența a 21 de consilieri din numărul total de 32 de membri.
Ghenadie Iurco, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a subliniat importanța implicării active a tuturor membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în procesul de realizare a politicilor de dezvoltare regională.
Demnitarul de la Chișinău a apreciat efortul CRD Sud de a fi un organ cu adevărat eficient și a avea un regulament propriu, subliniind că este binevenit faptul ca CRD-ul să devină un forum de idei, unde să fie discutate cele mai stringente probleme și provocări, astfel încât să se ajungă, în cele din urmă, la consens și la o viziune comună privind dezvoltarea dinamică a regiunii.
La rândul său, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională din cadrul MADRM, a declarat că salută inițiativele care au apărut în cadrul forului regional din sud și speră că această nouă abordare a aleșilor regionali în ceea ce privește asumarea de către ei a unui rol activ de coordonare, promovare și implementare a obiectivelor politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud va aduce rezultate frumoase în viitorul apropiat.
După enunțarea obiectivelor ședinței, membrii CRD Sud au aprobat agenda și au purces la examinarea principalelor chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței.
Printre acestea s-au numărat cele legate de examinarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, precum și cea cu privire la constituirea Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) și aprobarea unor modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor regionale sectoriale din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
Astfel, în procesul examinării în plen a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, în calitatea sa de membru al Comisiei de elaborare a Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, a făcut o scurtă prezentare a documentului respectiv, specificând că actualul proiect a fost elaborat pornind de la prevederile relevante ale Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională in Republica Moldova, în special, art. 7 alin. (5) al Legii menționate ce prevede măsura de aprobare a propriilor regulamente de activitate ale Consiliilor de Dezvoltare Regională, instituite la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.
Totodată, Bujorean a menționat că Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul–cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008, cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.
Pe de altă parte, proiectul Regulamentului a fost elaborat pornind de la dificultățile cauzate de virusul COVID -19, care a afectat societatea noastră și întreaga lume. Astfel, în textul acestuia au fost trecute prevederi specifice modului de desfășurare a ședințelor de lucru ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în regim online, aceasta fiind o măsură imperios necesară pentru protejarea membrilor CRD și a angajaților ADR Sud și diminuarea riscului de infecție cu COVID–19.
După dezbateri, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud a fost aprobat integral, cu votul unanim al membrilor CRD Sud.
De asemenea, cu votul unanim al membrilor CRD Sud a fost adoptată decizia nr. 04/02 din 27.11.2020 privind constituirea a două comisii regionale sectoriale în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, și anume: Comisia regională sectorială în domeniul Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană și Comisia regională sectorială în domeniul Alimentare cu Apă, Canalizare și Infrastructură. Totodată, membrii CRD Sud au aprobat componența nominală a comisiilor regionale sectoriale care vor activa în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au luat act de Raportul de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, în perioada ianuarie-octombrie 2020, prezentat de Maria Culeșov, directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Ion CIUMEICĂ