CantemirCultural

„Limba română vorbită corect este ca o duminică a sufletului”

Marele poet român Nichita Stănescu afirma: „limba română este adevărata mea patrie”.

Concursul lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu genericul „Limba noastră-i o comoară” ne-a oferit prilejul să aducem un cald elogiu limbii române, să-i evidențiem marile virtuți.
Am simțit o mare bucurie când s-a desfășurat concursul la etapa locală și au fost prezentate opt filmulețe video. Impresia a fost că s-au strâns în jurul valorilor culturale și morale toți elevii și cadrele didactice din Gimnaziul Câietu. Cu adevărat, filmulețele au fost realizate cu mult suflet de elevii care au știut să ne transmită cu multă imaginație, prin magia limbii noastre, ce este Dor, Iubire, Credință, Tradiție, Neam și Țară.
În opinia juriului, cel mai creativ, mai relevant a fost filmulețul intitulat „Și doar în limba ta poți spune DOR”, prezentat de clasa a VI-a, având-o ca mentor pe Raisa Sinigur. Plin de suflet, evlavios a fost și filmulețul „Limba – casa părintească”, prezentat de Valeria Carp, elevă a clasei a IV-a, mentorul ei fiind Corina Rogojinaru. Au impresionat și filmulețele prezentate de David Mititelu din clasa a III-a și sora lui, Carina Mititelu, din clasa a VII-a, printr-o recitare expresivă deosebită. De menționat că ei au fost ghidați chiar de mama lor, implicare neașteptată, dar oferită cu mult drag de părinți. Original a fost și filmulețul clasei a V-a, care a izbucnit printr-o gamă frumoasă de cântec, recitaluri cu expresivitate artistică, tradiții – toate oglindite în limba noastră cea română (mentori – Maria Mititelu, profesoara de română, și Cătălina Darii, profesoara de educația plastică).
Am apreciat munca depusă, abilitatea artistică în filmulețul prezentat de echipa clasei a II-a Alexandra Carp, Sorina și Ina Sîli (mentor – Ana Arteni). Într-o variantă inteligentă și-a prezentat filmulețul echipa clasei a IX-a, „Limba maternă – floare eternă” – Carmen Iacob, Denisa Carp, Aliona Daghi, Daniela Celarschi și Samira Cojocaru (mentor – Natalia Carp).
Participarea la concurs a fost o dovadă grăitoare de prețuire a limbii române prin poeziile recitate cu talent și dăruire, prin cuvintele de laudă pentru limba noastră. Pe parcursul activității, ne-am amintit în repetate rânduri îndemnul profetic al lui Ienăchiță Văcărescu: „Las vouă moștenire:/Creșterea limbii românești/Și-a Patriei cinstire!”. Mulțumirile noastre se îndreaptă către elevi, cadre didactice, părinți care s-au implicat în pregătirea filmulețelor și s-au făcut auziți, văzuți prin cântarea limbii materne.
Acum și întotdeauna, de fiece dată, avem datoria de a cinsti și respecta limba română, de a o vorbi corect, a o cultiva și îmbogăți, prin cunoaștere, prin cultură, prin devotament, pentru că, cu adevărat e sărbătoare, când auzi ecoul limbii române. Marele nostru poet Grigore Vieru spunea că a vorbi corect limba mamei este o datorie a fiecăruia.

Aliona TORNEA,
directoarea Gimnaziului Câietu, raionul Cantemir