Cimişlia

Ecaterinovca și Cimișlia au îmbunătățit serviciile de canalizare pentru populație

La o distanță de opt ani de la finalizarea proiectului „Reparația capitală a sistemului de canalizare, a stațiilor de pompare și a stației de purificare din orașul Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare satul Ecaterinovca”, specialiștii din cadrul Secției monitorizare și evaluare a Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud au efectuat o vizită în teren la beneficiarii proiectului, pentru a vedea cum este asigurată durabilitatea investiției și dacă aceasta a avut sau nu impact asupra populației.

În anul 2010, se menționează într-un comunicat de presă, Primăria orașului Cimișlia, în parteneriat cu Primăria satului Ecaterinovca din același raion, au aplicat, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, o notă conceptuală în vederea reparației capitale a sistemului de canalizare, a stațiilor de pompare și a stației de purificare din urbe, precum și a construcției sistemelor de canalizare în comună.
Întrunind toate condițiile și criteriile de eligibilitate, proiectul „Reparația capitală a sistemului de canalizare, a stațiilor de pompare și a stației de purificare din orașul Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare în satul Ecaterinovca” a fost selectat ca fiind un câștigător și a beneficiat, ulterior, de finanțare din partea Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR). Valoarea investiției a fost de 11. 691,8 mii de lei, suma respectivă fiind valorificată în decursul a doi ani de zile.
Problema sanitației, în perioada anilor 2010-2012, era una vitală atât pentru locuitorii satului Ecaterinovca, cât și pentru cei din orașul Cimișlia. Prin intermediul ADR Sud, a fost inițiat procesul de implementare a acestui proiect, astfel urmând să fie soluționată o problemă majoră din raionul Cimișlia.
În cadrul implementării proiectului, au intervenit unele modificări, care au schimbat produsele finale. Astfel, pe lângă rețelele de apeduct și de canalizare, în satul Ecaterinovca a fost construită, cu suportul altui finanțator, și o stație de epurare. Astăzi, această stație oferă servicii de sanitație în proporție de 95% pentru locuitorii satului Ecaterinovca și este gata să ofere servicii de epurare a apelor reziduale pentru satele vecine Gradiște și Valea Perjei. De altfel, acestea din urmă deja au efectuat lucrări de racordare a rețelelor de canalizare până la stația de pompare a apelor reziduale din satul Ecaterinovca.
În ceea ce privește orașul Cimișlia, chiar dacă consumatorii de rând nu au remarcat schimbări esențiale, beneficiul proiectului a constat în construcția a două rețele de canalizare, cu lungimea de 4807 m, care transportă sub presiune apele reziduale captate de la stația de pompare nr. 4 (amplasata în strada Traian) spre stația de epurare din orașul Cimișlia.
Problema acoperirii în întregime a orașului cu servicii de canalizare ca urmare a construcției și punerii în funcțiune a unui sistem modern de canalizare rămâne a fi, deocamdată, una actuală pentru unele zone din orașul Cimișlia. Însă, în cea mai mare parte a orașului, deja există posibilitatea de evacuare a apelor reziduale prin aceste rețele, iar pentru ceilalți consumatori sunt utilizate mașinile de asenizare, care transportă de la consumator apele reziduale către stația de pompare nr. 4 și, ulterior, acestea sunt evacuate sub presiune prin rețelele recent construite către stația de epurare.
Importanța acestui proiect este relevantă pentru populația orașului Cimișlia, dat fiind faptul că, anterior, persista un miros neplăcut, resimțit de întreaga populație a orașului la deversarea apelor reziduale în afluentul râului Cogâlnic sau în diverse râpe. Astfel, mediul ambiant avea de suferit considerabil.
Dezvoltarea unui oraș nu este posibilă fără o infrastructură durabilă, iar apeductul și canalizarea sunt criteriile care definesc un oraș bine pregătit pentru atragerea investițiilor și confortul cetățenilor.
În cadrul vizitei, a fost remarcată cu satisfacție mulțumirea cetățenilor din ambele localități și disponibilitatea de a coopera cu alte autorități publice locale în atragerea investițiilor, inclusiv de a participa cu o contribuție proprie la dezvoltarea comunităților lor.

Ion CIUMEICĂ