Anticorupție

Consilieri raionali din Cimișlia, restanțieri la depunerea declarațiilor de avere și interese personale

Conform datelor deținute de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), din cei 33 de consilieri care fac pare din Consiliul Raional Cimișlia, aproape o pătrime nu au depus, până la data de 10 august curent, declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019. În rândurile ce urmează vom încerca să clarificăm această stare de lucruri.

Prevederi ale legislației Republicii Moldova
Sergiu Crăciunel, specialist în jurisprudență din orașul Cimișlia, ne-a informat că în țara noastră există o lege specială, nr. 133 din 17 iunie anul 2016, din care articolul 5 este consacrat condițiilor de depunere a declarației de avere și interese personale.
Acest articol prevede, bunăoară, că declarația de avere și interese personale este un act depus pe propria răspundere, în care sunt indicate toate aspectele legate de problema în cauză.
Declarația de avere și interese personale este prezentată Autorității Naționale de Integritate în variantă electronică. În acest sens, fiecare consilier a obținut semnătura electronică, eliberându-i-se o cheiță specială.
Legislația Republicii Moldova, mai afirmă Sergiu Crăciunel, stabilește, de asemenea, că aleșii poporului, inclusiv consilierii raionali, sunt subiecți ai declarațiilor de avere și interese personale, fiind obligați să le depună în termenele stabilite.
Astfel, data de 31 martie a. c. a fost ultima zi până când trebuia prezentată declarația anuală de avere și interese personale pentru 2019 de către fiecare consilier din cadrul Consiliului Raional Cimișlia.

Începutul – în februarie, sfârșitul – în august
Startul acestui proces a fost dat de consiliera raională Ana Aramă din orașul Cimișlia, care a completat declarația de avere și interese personale și a expediat-o la Autoritatea Națională de Integritate pe 10 februarie 2020.
Chiar a doua zi, același lucru l-a făcut colegul ei Mihail Aculov din satul Mihailovca, iar încă peste o săptămână – Valentina Jubea din localitatea Gura Galbenei.
După cum era de așteptat, cea mai activă la acest capitol a fost luna martie. Spre exemplu, în a treia zi a acestei luni, a depus declarația de avere și interese personale consilierul raional Vasile Țurcan din comuna Ecaterinovca, peste o zi – Mihail Gangan din satul Ciucur-Mingir și Vadim Torgai de la Gura Galbenei.
La 10 martie au prezentat declarațiile de avere și interese personale alți doi consilieri raionali, Iosif Chetraru și Iuri Mazur (ambii din orașul Cimișlia), pentru ca a doua zi să facă același lucru și colegul acestora, Vladimir Monosienco din localitatea Troițcoe.
Au mai trecut două săptămâni și au depus declarațiile de avere și interese personale consilierii raionali Sergiu Prisăcaru și Pavel Aramă, ambii din centrul raional.
Cele mai multe declarații de avere și interese personale au fost prezentate în ultimele zile din prima lună de primăvară. De pildă, la 29 martie, a întocmit acest document și l-a expediat la ANI consiliera raională Tatiana Aramă din Cimișlia, la 30 martie – alți doi aleși ai poporului, Gheorghe Răileanu din același oraș și Valeriu Leancă de la Satul Nou, apogeul fiind atins la 31 martie, când au fost depuse opt declarații de avere și interese personale – de către consilierii raionali Anastasia Sîrbu din satul Fetița, Vasile Melente din comuna Ecaterinovca, Lilia Palancean din localitatea Gura Galbenei, Ion Țurcanu, Victoria Cîrlan, Alexandru Buțanu, Elena Salogub și Andrei Coadă (toți din orașul Cimișlia).
Cea de a douăzeci și treia declarație de avere și interese personale a fost prezentată după expirarea termenului limită, tocmai la 26 mai 2020, de către consilierul Iurie Răileanu din centrul raional.
Cu mult mai târziu, abia la 4 august curent, a depus această declarație un alt consilier raional, Vasile Matei, tot din orașul Cimișlia. Acesta a motivat expedierea documentului în cauză pe adresa Autorității Naționale de Integritate cu o întârziere de peste patru luni de zile prin existența unor probleme tehnice la calculator (nu funcționa „șoricelul”).

Declarații pentru anul … 2018
Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 mai stipulează că pe parcursul a 30 de zile după validarea, de către instanța de judecată, a mandatelor de consilieri raionali, aceștia trebuie să depună declarațiile de avere și interese personale.
Dat fiind faptul că acest lucru s-a întâmplat la începutul lunii noiembrie anul precedent, aleșii poporului au decis să respecte legislația. Dar în condițiile când anul 2019 încă nu se încheiase, declarațiile de avere și interese personale au cuprins date din anul 2018.
Astfel, la 4 decembrie anul trecut, a prezentat acest document consilierul raional Veaceslav Molișteanu din orașul Cimișlia; la 5 decembrie – colegii lui, Gheorghe Scutaru (comuna Ialpujeni), Dumitru Dvorniciuc și Lilia Moraru (ambii din centrul raional); la 6 decembrie – Valeriu Lungu (orașul Codru din municipiul Chișinău), la 8 decembrie – Nicolae Cecati din orașul Cimișlia.
Cu părere de rău, toți aceștia au considerat că și-au făcut datoria și nu mai trebuie să depună declarații de avere și interese personale și în continuare, adică pentru 2019. Iată de ce Autoritatea Națională de Integritate nu dispune, până în prezent, de asemenea documente completate de acești șase consilieri raionali pentru anul trecut.
Iar în privința consilierului raional Ion Tașcă din orașul Cimișlia, la portalul respectiv al ANI se poate citi: „Nu a fost găsit nici un rezultat”. La întrebările noastre, dumnealui a răspuns că a prezentat declarația de avere și interese personale la Comisia Electorală Centrală, dar, dacă trebuie, o va depune, în următoarele zile, și la Autoritatea Națională de Integritate.
Discuția noastră a avut loc marți, 4 august curent, însă nici peste o săptămână Ion Tașcă nu prezentase actul în cauză.
Rugat să comenteze aceste fapte, juristul Sergiu Crăciunel a declarat că legislația în vigoare, inclusiv Codul Contravențional al Republicii Moldova, prevede sancționarea pentru nedepunerea sau tergiversarea prezentării declarației de avere și interese personale, în acest sens fiind prevăzute amenzi de la 1500 până la 4500 de lei.

Incertitudini în privința a doi consilieri raionali
Nu este clară nici situația legată de alți doi consilieri raionali. La 7 iulie 2020, Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea nr. 4024, a acordat mandatul de consilier în cadrul Consiliului Raional Cimișlia lui Andrei Burduh din satul Gura Galbenei, acesta înlocuindu-l pe Tudor Căpățînă din satul Mereni, care și-a depus mandatul.
Același lucru s-a întâmplat și la sfârșitul lunii trecute, când Comisia Electorală Centrală, în temeiul deciziei nr. 4058 din 27 iulie, a atribuit mandatul de consilier al Consiliului Raional Cimișlia lui Mihail Botnaru din localitatea Satul Nou, care a venit în locul lui Gheorghe Netedu, ales, între timp, în funcția de secretar al Consiliului Raional Cimișlia.
Când trebuie să depună declarațiile de avere și interese personale Andrei Burduh și Mihail Botnaru, în calitate de consilieri raionali? I-am adresat această întrebare consultantului nostru, Sergiu Crăciunel. Specialistul în jurisprudență a răspuns că, în conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016, termenul de 30 de zile pentru prezentarea declarațiilor de avere și interese personale începe din data acordării mandatelor.
Aceasta înseamnă că pentru Andrei Burduh data limită a fost 5 august curent, dar până la începutul săptămânii curente el nu avea depus un asemenea act la Autoritatea Națională de Integritate.
Iar Mihail Botnaru mai are timp să facă acest lucru inclusiv până în ziua de 25 august 2020.

Opinia unui expert
Potrivit lui Ion Nicolaev, angajat al Inspectoratului de Integritate al ANI, faptul că o serie de consilieri din cadrul Consiliului Raional Cimișlia nu au prezentat în genere ori au depus cu mari întârzieri declarațiile anuale de avere și interese personale pentru 2019 constituie niște situații neplăcute.
Dar, în opinia expertului, fiecare caz trebuie examinat aparte și deciziile urmează să fie adoptate ținându-se cont de circumstanțe. Cu atât mai mult cu cât legislația Republicii Moldova prevede pedepse usturătoare pentru încălcări de acest fel.
Interlocutorul nostru și-a exprimat disponibilitatea de a conlucra în continuare cu presa la capitolul respectiv.

Ion CIUMEICĂ

Investigația a fost realizată în cadrul proiectului „Media regională împotriva corupției locale”, implementat de IDIS „Viitorul” cu susținerea financiară a Programului de cooperare pentru dezvoltare și de promovare a democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei.
Proiectul are scopul de a promova intoleranța publică la corupție și de a sprijini eforturile anticorupție din Moldova, prin implicarea activă a mass-mediei regionale și a organizațiilor locale ale societății civile.