CăuşeniSocial

Stația de epurare din orașul Căușeni, renovată

În ultimii ani, tot mai multe localități din Republica Moldova accesează fonduri europene pentru a diminua poluarea mediului ambiant și pentru a trata apele reziduale venite prin sistemele centralizate de canalizare.

Astfel, cu suportul Uniunii Europene, locuitorii municipiului Orhei pot beneficia de serviciile celei mai mari stații de epurare ecologică din Europa. Stația a fost construită în satul Seliște și activează din 2013 în baza așa-numitei tehnologii a zonei umede construite, este prietenoasă mediului înconjurător și implică costuri de întreţinere şi exploatare considerabil mai mici decât tehnologia tradiţională. Construcţia staţiei a fost finanţată de Uniunea Europeană (2,9 milioane dolari SUA), Ministerul Mediului din Republica Moldova (2,2 milioane dolari SUA) și Banca Mondială (0,4 milioane dolari SUA).
Și raionul Căușeni, informează studioul de televiziune din localitate, a întreprins deja primii pași în acest sens, la stația de epurare din oraș demarând lucrările de reconstrucție.
Datorită suportului acordat de Uniunea Europeană, până în anul 2021 raionul va avea o staţie de epurare modernă cu o capacitate de peste două mii de tone de ape reziduale pe zi. Costul lucrărilor se estimează la circa 47 de milioane de lei, un contract în acest sens fiind semnat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), autorităţile locale şi antreprenorul general.
Staţia de tratare a apei din Căușeni, cu o capacitate de peste 2400 de metri cubi pe parcursul a 24 de ore, a fost dată în folosinţă în anii 70 ai secolului trecut şi până în prezent nu a fost renovată niciodată.
Reconstrucția ei face parte din proiectul investițional „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni” și reprezintă a doua etapă de implementare a acestuia.
În cadrul primei etape, a fost construită rețeaua de canalizare în cartierul menționat mai sus din orașul Căușeni, pe o lungime de 1,9 km. Lucrările au costat 8,4 milioane de lei.
În perspectivă, se prevede extinderea serviciilor de deservire a instalaţiilor de epurare şi de evacuare a apelor uzate oferite de Întreprinderea „Apă Canal Căuşeni” în localităţile rurale din raion, fapt care va permite regionalizarea serviciilor publice și consolidarea parteneriatului dintre serviciul municipal de epurare a apelor uzate şi autorităţile publice din localităţile raionului Căuşeni.
În urma modernizării, staţia de epurare va oferi servicii de deservire a altor opt instalaţii de epurare din raza raionului.
La ora actuală, au loc lucrări de terasament, defrișare și pregătire a terenului pentru construcția stației propriu-zise. Câteva bazine de apă reabilitate, deznisipătoare, construite din nou, clădire cu grătare, platforme de nisip, bloc de epurare biologică, staţie de pompare de nămol şi transformatoare electrice – pe toate acestea ar trebui să le construiască antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor în următoarele 12 luni.
Stația din Căușeni va fi complet automatizată și va trata apele uzate venite de la 60% din locuitorii orașului, din satele Cârnățeni, Zaim și Ursoaia. Datorită metodologiei utilizate, stația nu va emana miros, nu va produce zgomot, nu va polua mediul.
Un acest obiectiv a fost proiectat ca o stație regională, pentru a trata inclusiv apele murdare venite din oraș și din satele învecinate, care nu dispun încă de sisteme de canalizare.
Iar în prezent, stația din Căușeni funcționează la o capacitate de doar 20-25 la sută. Între timp, în satele care nu sunt conectate la rețeaua de canalizare, oamenii aruncă apele uzate în grădină, care pătrund în sol și ajung astfel în fântâni, pe care se poluează.
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2018, din totalul de 126 de sisteme de canalizare din țară, doar 84 erau dotate cu staţii de epurare, dintre care erau funcţionale 73 de unităţi.
Specialiștii din domeniul ecologic afirmă că lipsa stațiilor de epurare duce la poluarea apelor râurilor din care ne alimentăm, afectându-ne starea de sănătate. Stațiile de epurare biologică sunt mai econome și mai eficiente, iar stuful care se cosește o dată la doi ani poate fi utilizat ca materie primă pentru producerea peleților folosiți apoi la încălzire cu biomasă.

Ion CIUMEICĂ