SocialŞtefan Vodă

O rază de lumină sufletească adusă de AO „Christian Aid Ministries” de la Chișinău

Este deja cunoscut faptul că, anual, în raionul Ștefan Vodă parvin, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale specializate în acest sens, ajutoare umanitare din străinătate.

Astfel, recent, aici s-a aflat în vizită reprezentantul Asociației Obștești „Christian Aid Ministries” din municipiul Chişinău, cu un ajutor umanitar pentru 69 de familii cu patru şi mai mulţi copii şi pentru peste 40 de familii cu văduve, invalizi şi pensionari.
În această ordine de idei, Consiliul Raional Ștefan Vodă își exprimă gratitudinea pentru inițiativele frumoase și mărinimia care au adus în casele oamenilor necăjiți o raza de speranță şi vor aduce pe viitor zâmbetul pe faţa multor familii social vulnerabile.

Ion CIUMEICĂ