CimişliaSocial

Ocolul Silvic Zloți corespunde criteriilor pentru circuitul ecoturistic

Agenția „Moldsilva” anunță, într-un comunicat de presă, că discuțiile din cadrul colectivelor de muncă de la entitățile silvice subordonate acestei instituții, dar și strategiile adoptate la nivel de management, indică clar fermitatea și disponibilitatea pentru implementarea proiectelor vizând traseele ecoturistice.

Motivați de asemenea gânduri, Dumitru Cojocaru, directorul Agenției „Moldsilva”, și Ion Platon, vicedirector al instituției, au dedicat finalul săptămânii precedente deplasărilor, pentru a face o trecere în revistă a obiectivelor și locurilor ce pot fi puse în valoare pe un traseu turistic național.
Astfel, Casa vânătorului de la Ocolul Silvic Zloți al Întreprinderii Silvo–Cinegetice Cimișlia corespunde, în mare parte, unor criterii demne de un asemenea circuit ecoturistic (evident, cu mici intervenții de rigoare), precum și obiectivele turistice din cadrul Întreprinderii Silvice Iargara, ce ar prezenta interes pentru cei pasionați de frumusețile plaiului natal.
În urma acestor inspecții, unele entități silvice subordonate, în special, Întreprinderea Silvo–Cinegetică Cimișlia, condusă de Veaceslav Prodan, urmează să întreprindă acțiunile ce se impun, în vederea remedierii situației ce ține de amenajarea cantoanelor silvice și a obiectivelor de interes turistic.
Dumitru Cojocaru a inițiat, în cadrul întreprinderilor subordonate, o decadă a curățeniei și amenajării celor peste 400 de sedii ale cantoanelor silvice și a fost clar stabilit, printr-o dispoziție, că în clădirile acestora urmează să locuiască doar pădurarii și membrii familiilor lor, fiind vorba despre persoane direct responsabile de paza fondului forestier încredințat, se mai spune în comunicat.

Ion CIUMEICĂ