CahulLeova

Proiecte de alimentare cu apă și sanitație, implementate în Regiunea de Sud a țării

Proiectul „Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova”, implementat de reprezentanța din Moldova a Agenției de Dezvoltare Internațională a Germaniei (GIZ) în perioada anilor 2013-2017, a fost evaluat în mod participativ, în cadrul unei întruniri online, organizată cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și al Delegației Uniunii Europene (UE).

La întrunire, se menționează într-un comunicat de presă, au participat, în calitate de beneficiari care reprezintă sectoarele de Alimentare cu Apă și Sanitație (AAS) și Managementul Deșeurilor Solide (MDS), reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelurile I și II, managerii locali, conducătorii întreprinderilor municipale „Apă-Canal Cahul” și „Apă-Canal Leova”, precum și alți actori implicați în procesul de realizare a proiectelor de AAS, finanțate de UE și implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS).
De asemenea, la întrunirea online dedicată proiectelor de alimentație cu apă și sanitație din RDS, finanțate de UE, au participat specialiști din Secția managementul proiectelor din cadrul ADR Sud, echipa de evaluatori, reprezentată de Gabriele Bonafede și Angela Cașcaval.
În timpul discuțiilor, participanții la ședință au dezvăluit valoarea fiecărui proiect în parte prin descrierea rezultatelor și a celor mai bune practici obținute până în prezent. Totodată, participanții la eveniment au identificat posibilități de îmbunătățire a propriilor experiențe și eventuale provocări de viitor.
Așa, bunăoară, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a abordat în cadrul discuției principalele aspecte cheie de cooperare a instituției implementatoare cu partenerii interni din rândul Administrațiilor Publice Locale (APL) de nivelurile I și II și cei externi, cum ar fi GIZ, UE, KfW ș.a. Ea s-a referit, în mod special, la implicarea participativă și activă a acestora în procesul de elaborare a Programelor regionale sectoriale (PRS) și de selectare a celor mai importante proiecte, precum și în procesul de planificare la nivelul RDS și de implementare a proiectelor.
Maria Culeșov a accentuat beneficiile obținute de pe urma implementării proiectelor investiționale, cum ar fi asigurarea accesului sporit al cetățenilor din RDS la servicii publice de calitate, moderne și durabile, îmbunătățirea cooperării între ADR Sud, APL I și II, creșterea și consolidarea capacităților operatorilor regionali, mulțumindu-le atât partenerilor externi, cât și administrațiilor publice locale pentru cooperarea strânsă și pentru suportul oferit.
În continuare, reprezentanții comunităților beneficiare, precum și managerii locali ai proiectului MSPL/GIZ, au relatat despre impactul și beneficiile proiectelor, cât și despre provocările cu care se confruntă și posibilitățile de a le face față acestora și de îmbunătățire a stării de lucruri în domeniul dezvoltării regionale.
În concluzie, evaluatorii au specificat că metodologia de planificare și identificare a proiectelor prioritare pentru RDS în sectoarele AAC și MDS, aplicată de GIZ, a fost una foarte bună, fapt pe care îl demonstrează pe viu rezultatele.
Acestea, precum și propunerile de îmbunătățire a situației urmează să fie expuse detaliat și se vor regăsi închegate în cadrul unui Raport de evaluare a proiectului „Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova”, care va fi ulterior prezentat Delegației UE, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).
Ținem să menționăm că, în cadrul proiectului respectiv, implementat de GIZ Moldova în perioada anilor 2013-2017, la nivel regional au fost create grupuri de lucru sectoriale, care ulterior au elaborat Programe regionale sectoriale în domeniile alimentare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiență energetică, drumuri regionale și locale și au identificat concepte de proiecte viabile, care au fost, mai apoi, dezvoltate în proiecte.
Unele din aceste proiecte, incluse în Planul Operațional Regional 2017-2020, se află, actualmente, la etapa de implementare, iar pentru altele au fost elaborate studii de fezabilitate și se identifică posibilități de finanțare.
Astfel, din Programul regional sectorial AAC au fost preluate și se implementează, în prezent, de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, din sursele UE, proiectele „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”.
De asemenea, pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciului de apă în comunitățile Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești”, cu suportul UE a fost elaborată documentația de proiectare și urmează a fi identificate surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului respectiv.

Ion CIUMEICĂ