Știri pe scurt

Activități organizate și susținute de Consiliul Raional Cimișlia

Ședință ordinară
Marți, 30 iunie curent, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia. La ședință au fost prezenți în total 31 dintre cei 33 de consilieri raionali.
Pe ordinea de zi au fost incluse 18 chestiuni, care în prealabil au fost examinate de către comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional în data de 29 iunie 2020:

 1. Cu privire la Comisia consultativă pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Cimișlia.
 2. Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice a instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cimișlia.
 3. Cu privire la Regulamentul ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” privind achiziționarea bunurilor, a lucrărilor și serviciilor.
 4. Cu privire la Nomenclatorul tarifelor la serviciile prestate de ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”.
 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional.
 6. Cu privire la salariul de funcție al administratorului ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”.
 7. Cu privire la aprobarea salariului de funcție și a suplimentelor la salariu personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de Sănătate Cimișlia”.
 8. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.
 9. Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social ,,Asistență Personală”.
 10. Cu privire la acceptarea primirii unor bunuri materiale.
 11. Cu privire la modificarea deciziei nr.7/19 din 20.12.2019 cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante.
 12. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 13. Cu privire la acordarea permisiunii pentru darea în locațiune a unor spații neutilizate.
 14. Cu privire la completarea Programului anual de activitate al Consiliului raional și subdiviziunilor din subordine pentru anul 2020.
 15. Cu privire la încetarea raportului de serviciu cu Tudor Ghenciu.
 16. Cu privire la numirea în funcție publică.
 17. Cu privire la desemnarea candidaților în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Cimișlia.
 18. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020.
  Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia: www.raioncimislia.md și pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md în termenele stabilite de legislație.

Monitorizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor
În decursul săptămânii trecute, specialiștii Direcției dezvoltare teritorială din cadrul Consiliului raional, în comun cu reprezentanții Societății pe Acțiuni ,,Drumuri Cimișlia”, au efectuat monitorizarea lucrărilor de reabilitare a părții carosabile din beton-asfalt pe unele sectoare de drum în localitățile: Gura Galbenei – 600 de metri, Cenac – 490 de metri și Cimișlia – 470 de metri.

Acoperiș nou la Gimnaziul „Tudor Strișcă“ din Satul Nou
La sfârșitul săptămânii precedente, șeful Direcției raionale de dezvoltare teritorială, Vasile Tocaru, împreună cu membrii Comisiei de specialitate, au efectuat recepția lucrărilor de reconstrucție a acoperișului de la blocul 1A a Gimnaziului ,,Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou.

Pandemia atacă economia
Pentru a înțelege mai bine efectele pandemiei asupra dezvoltării economiei raionului, care dintre principalele sectoare ale acesteia au fost afectate și care este gradul de afectare, ce schimbări se vor produce în următorii doi-trei ani în ceea ce privește veniturile, ocuparea forței de muncă, în comparație cu ce a fost până la pandemie, precum și pentru a identifica domeniile prioritare de intervenție externă, pe 25 iunie, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, specialiștii Direcției economie și atragerea investițiilor au organizat o sesiune de consultare cu reprezentanți ai mediului de afaceri, cu specialiști din diverse domenii de activitate, aleși ai poporului.
În urma discuțiilor active, au fost elaborate unele măsuri de redresare a economiei locale, care ulterior vor fi incluse în Planul de dezvoltare economică locală a raionului Cimișlia.
Rezumatul rezultatelor evaluării va fi transmis secretariatului Inițiativei primarilor pentru creștere economică, membru activ al căreia Consiliul Raional Cimișlia este din anul 2019.
Propunerile înaintate ar putea fi idei pentru viitoarele granturi ale Inițiativei sau pentru programele de sprijin ale Guvernului Republicii Moldova.

Cum va fi organizat viitorul an de studii?
Zilele trecute, o ședință de lucru cu participarea de la distanță a directorilor și directorilor adjuncți din instituțiile preuniversitare a fost organizată de către Direcția învățământ general Cimișlia cu următoarea ordine de zi:
• Propuneri pentru îmbunătățirea activității educaționale;
• Reglementări speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (proiect elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
• Organizarea stagiilor de formare a cadrelor didactice pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul TIC;
• Propuneri privind îmbunătățirea situației sanitare din instituțiile școlare;
• Gradul de pregătire a instituțiilor din domeniul educației de noul an de studii.

Octavian POPESCU