Administrația publicăCimişlia

Activități ale Consiliului Raional Cimișlia

Executarea bugetului raional
Bugetul raional a fost executat, în primele cinci luni ale anului 2020, la capitolul venituri, de suma totală de 58 de milioane 420,29 mii de lei sau 35,9% față de suma aprobată.
Impozite și taxe au fost încasate în valoare de 1 milion 718,9 mii de lei, dintre care: impozitul pe venit a fost încasat în valoare de 1 milion 663,35 mii de lei, taxe pe mărfuri și servicii au fost încasate în bugetul raional de suma de 55,55 mii de lei. În perioada de referință, încasările de la prestarea serviciilor cu plată au însumat 619,51 mii de lei. Suma transferurilor primite de la bugetul de stat constituie 55 de milioane 489,02 mii de lei.
Cheltuielile bugetului raional pe cinci luni ale anului curent au fost executate de suma totală de 51 de milioane 59,47 mii de lei, sau în proporție de 30,4% față de indicatorii preconizați.
Cele mai mari cheltuieli sunt cele pentru personal, care s-au înregistrat, în perioada ianuarie–mai a anului 2020, în valoare de 38 de milioane 802,09 mii de lei sau cu 2 milioane 192,72 mii de lei mai mult în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut.
Bunurile și serviciile pe perioada în cauză însumează 4 milioane 908,96 mii de lei.
Subvențiile acordate întreprinderilor municipale au fost executate în valoare de 562 de mii de lei.
Prestațiile sociale pentru alocații, compensații, ajutoare bănești s-au executat în valoare de 2 milioane 116,95 mii de lei.
Au fost executate reparații capitale în valoare de 1 milion 530,73 mii de lei.
Stocuri de materiale circulante pentru procurarea combustibilului, a pieselor de schimb, a produselor alimentare, medicamentelor, materialelor didactice, de uz gospodăresc și de construcție s-au acumulat în valoare totală de 2 milioane 64,07 mii de lei.

Generator electric pentru spital
În data de 19 iunie curent, administrația raionului Cimișlia, împreună cu un grup de consilieri raionali, au participat la evenimentul dedicat Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, desfășurat în incinta Spitalului raional Cimișlia. Aici, a avut loc darea în exploatare a noilor dispozitive medicale care au menirea de a realiza buna desfășurare a actului medical.
Astfel, pentru a asigura funcționarea permanentă a echipamentelor medicale din cadrul Spitalului Raional Cimișlia, a fost necesară achiziția unui generator electric nou, cu o putere în sarcină de 150 KW, care să permită funcționarea permanentă a instituției în momentul în care apar diverse probleme cu furnizarea de energie electrică.
În contextul stării de urgență (Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 pe motivul situației epidemiologice COVID-19), Consiliul raional Cimișlia a oferit suport spitalului de aici prin dotarea cu dispozitive medicale și non-medicale, în scopul fortificării nivelului de siguranță a instituției în situație de criză, și anume: generator electric 150 KW; autoclavă de sterilizare cu vapori cu capacitatea de 100 de litri; dulap de sterilizare a instrumentelor cu aer uscat, capacitatea de 80 de litri; pompă automată pentru perfuzii.

Consultări publice privind construcția Complexului sportiv regional
Președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, a inițiat o serie de discuții și consultări publice cu locuitorii privind construcția în acest oraș a unui complex sportiv regional.
În bugetul raional Cimișlia, pentru anul 2020, sunt alocați 200 de mii de lei pentru proiectarea acestui obiectiv.
Ca rezultat al consultărilor, urmează să fie identificată forma și menirea complexului sportiv, locul amplasării, prețul estimativ al construcției și sursele de finanțare a acestuia.

O ședință tematică privind orientarea profesională
Direcția asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului Raional Cimișlia a organizat o ședință cu genericul „Orientarea profesională a tinerilor”, pentru absolvenții ciclului gimnazial și al celui liceal din Serviciul APP.
În cadrul ședinței, au fost prezentate ofertele educaționale ale colegiilor, școlilor profesionale, dar și cerințele pieței muncii la ora actuală. Tinerii au completat chestionare, prin care și-au identificat aptitudinile și vocațiile în baza cărora urmează să-și aleagă instituțiile de învățământ.
La finalul evenimentului, Ana Donia, manager al Serviciului APP, a enumerat factorii care influențează deciziile privind cariera și a punctat că profesia contribuie la dezvoltarea personalității și la integrarea social-utilă.

Octavian POPESCU