Administrația publicăCimişlia

Activități ale Consiliului Raional Cimișlia

Ședință extraordinară
Miercuri, 3 iunie curent, s-a desfășurat ședința extraordinară în format restrâns a Consiliului Raional Cimișlia, la care au fost prezenți în total 29 din cei 33 de consilieri raionali validați.
Ședința a fost prezidată de către consilierul raional Ion Țurcanu. În ordinea de zi au fost incluse două subiecte, care în prealabil au fost examinate de către comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional.
În urma examinării primei chestiuni – ,,Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului Raional Cimișlia”, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea acestei funcții vacante, după anunțarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislația în vigoare, cu 17 voturi pentru, în funcția de secretar al Consiliului Raional Cimișlia a fost numit Gheorghe Netedu.
Decizia pe marginea celui de-al doilea subiect, ,,Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020”, după prezentarea unei informații de către Olga Gorban, șefa Direcției finanțe a Consiliului Raional Cimișlia, a fost votată în unanimitate de către consilierii prezenți în sală.
Deciziile aprobate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință, în termenul stabilit de legislația Republicii Moldova, prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia – www.raioncimislia.md – și pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md.

Semnarea contractelor de antrepriză pentru reparația a trei drumuri
Pe parcursul săptămânii precedente, în urma procedurilor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, a semnat, în numele Consiliului raional, acordurile de antrepriză pentru reparația a trei drumuri de importanță locală.
Mai întâi, au fost perfectate documentele necesare cu Societatea Comercială „Irinda-Prim” SRL, care este responsabilă de aducerea în bună ordine a căii de acces spre localitatea Ialpujeni.
Iar a doua zi, a avut loc semnarea contractelor de antrepriză cu alte două întreprinderi de construcție. Este vorba despre Societatea cu Răspundere Limitată „Vizol-Studio”, care va lucra la reabilitarea drumului de acces spre satul Topala, și de Societatea cu Răspundere Limitată „Recons-Drum”, ce va îndeplini lucrările de reparație a drumului local dintre localitatea Batâr din raionul Cimișlia și satul Ciuflești din raionul Căușeni.

Monitorizarea pregătirii locuințelor sociale
Într-una din zilele de la sfârșitul lunii mai, Ghenadie Grosu, vicepreședinte al raionului Cimișlia pentru probleme sociale, a efectuat o vizită de lucru la clădirea fostului cămin al Școlii profesionale, unde, după cum se știe, sunt în proces de reabilitare mai multe locuințe sociale.
Demnitarul a evaluat starea în care se află edificiul, a verificat dacă este respectat graficul de îndeplinire a lucrărilor și care este calitatea acestora.

Se repară încăperile de la Școala de Arte
Secția cultură, tineret și sport a Consiliului Raional Cimișlia, după organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică, a realizat lucrări de reparație a sălilor de clase din cadrul Școlii de Arte din orașul Cimișlia, în valoare de 132.657 de lei.
În caietul de sarcini au fost incluse următoarele lucrări: montarea corpurilor de iluminat, tencuieli, reparaţia parţială a pereţilor și tavanelor, alte operații. De asemenea, s-au procurat articole de vestimentație cu specific național rusesc (10 articole pentru băieți și 10 articole pentru fete), în valoare de 51.500 de lei.

Octavian POPESCU