CantemirSocial

Să fim mândri și destoinici de eroii neamului și să le cinstim memoria

Ziua Eroilor, celebrată în fiecare an de sărbătoarea creştină a Înălţării Domnului, care marchează înălţarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile de la Înviere, a fost marcată, în anul curent, la Cimitirul de Onoare de la Țiganca, la data de 28 mai, cu participarea Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al României la Chișinău, Daniel Ioniță, Consulul General al României la Cahul, Anca Corfu, colonel Cristi-Mitică Ladaniuc, atașat militar al Ambasadei României.

În mod tradițional, sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor, din ziua de joi, a început cu Sfânta Liturghie, oficiată, cu respectarea condițiilor impuse de pandemia de COVID-19, de către un sobor de preoți în frunte cu PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. De remarcat că, la ora 12.00, în toate bisericile ortodoxe din țară au fost trase clopotele, în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru patrie, neam și credinţă.
După săvârșirea sfintei liturghii, PS Veniamin a făcut o succintă referință la semnificația Zilei Eroilor, amintind celor prezenți – locuitori ai satelor Țiganca, Ghioltosu, Cania, ai orașului Cantemir și ai altor localități – că la fiecare sfântă liturghie săvârșită în bisericile ortodoxe din Țară, sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei creștine, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.
Preasfințitul a subliniat că, încă în 1920, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, pentru prima dată, ca Ziua Eroilor să fie celebrată la praznicul Înălţării Domnului, decizie consfinţită ulterior prin hotărârile sinodale din 1999 şi din 2001, prin care această zi a fost proclamată sărbătoare naţională bisericească.
La 24 noiembrie 2018, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a oficiat, împreună cu alţi ierarhi, în Catedrala Mântuirii Neamului, o slujbă de pomenire a eroilor români. Cu acest prilej, a fost aşezată „cu evlavie şi recunoştinţă” sub Sfânta Masă a Altarului Catedralei lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuţi care şi-au jertfit viaţa pentru neam şi credinţă în Războiul de Independenţă din 1877-1878, în Războaiele Balcanice din 1913, în Primul Război Mondial din 1916-1918, în al Doilea Război Mondial din 1944-1945, precum şi numele făuritorilor României Mari de la 1918.
Militarii care-și dorm somnul de veci în Cimitirul de la Țiganca sunt adevărați eroi, care trebuie să ne încurajeze pe noi toți să fim la fel de curajoși și devotați, să nu uităm că avem datoria sfântă de a fi străjerii Patriei. Prin sacrificiul pe care l-au adus, jertfindu-și însăși viața, ei au înscris file cu litere de aur în istoria poporului roman… Le mulțumesc mult tuturor celor care, an de an, vin încoace pentru a-și cinsti eroii, a păstra memoria, profunda recunoștință. Ne bucurăm cu toții că, prin efortul Oficiului Național Cultul Eroilor avem această capodoperă – Cimitirul de Onoare – unde-și dorm somnul de veci circa 1100 de eroi ai neamului nostru, că, prin binecuvântarea și cu ajutorul Domnului, aici edificăm Mănăstirea Înălțării Domnului, a Tuturor Eroilor Români, a menționat PS Veniamin.
Excelența Sa, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a menționat că Sărbătoarea Naţională a poporului român, Ziua Eroilor, este marcată în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. De remarcat că în România, care a pierdut în primul război mondial aproape un milion de militari şi civili, prevederile Tratatului de la Versailles s-au concretizat prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită de Ziua Înălţării Domnului, astfel țara noastră devenind primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali.
Vă mulțumesc, a mai spus că Excelența Sa, că sunteți aici, alături de noi, în această zi profund semnificativă și de o importanță aparte, în Ziua de cinstire a Eroilor, a celor care cu arma în mână și-au apărat patria, neamul, pământul strămoșesc. Fără jertfa lor nu ne-am fi bucurat de toate valorile pe care le avem și cu care ne mândrim pe bună dreptate. Datorită eroilor neamului privim cu încredere, cu mari speranțe în viitor. Avem un stat puternic, membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO, militarii noștri îndeplinesc cu cinste misiuni de pace în afara țării.
În altă ordine de idei, Excelența Sa a relevat că, și în condițiile dificile create de pandemie, România continua să acorde tot sprijinul Republicii Moldova, oferind medicamente, echipament de protecție, asistență medicală, pentru a depăși această situație. Vă îndemn să urmați cu strictețe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a ne revedea cât mai curând cu toții, să ne bucurăm împreună.
A urmat depunerea de jerbe și flori la mormintele eroilor români, căzuți cu moarte de erou în vara anului 1941, în luptele de pe capul de pod Țiganca, pentru reîntregirea neamului, libertate și credință.
…În cartea „Eroi au fost, eroi mai sunt…” (autor – subsemnatul), găsim pasaje emoționante despre înaintașii, martirii poporului roman, versurile unui cântec despre eroii neamului, care poate fi auzit tot mai rar în spațiul românesc. Păcat, or, eroii au fost mereu în istoria neamului.
Marele Nicolae Iorga spunea că „orice popor este etern prin cultul eroilor”. Nu cred să fie pe lume un popor care să nu-și cinstească înaintașii, cu atât mai mult cu cât trecutul neamului românesc este o îngemănare de lacrimi și durere, de glas de rugăciune și fum de tămâie spre pomenire, de nădejde și așteptare. Iar noi, urmașii eroilor, avem sfânta datorie nu doar de a ne bucura de pace și libertate, dar și, mai ales, să luăm aminte la pilda lor a viețuirii și dăinuirii. Eroii adevărați, care au mai rămas printre noi, de regulă, sunt tăcuți, smeriți, dar anume ei au pus temelia pentru viitor. Iar dacă de-a lungul anilor mulți și-au plecat frunțile făcându-se țărână din țărâna strămoșilor lor, nicicând să nu-i dăm uitării.

Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, situat la câțiva kilometri de la Prut, a fost (re)inaugurat la 1 iunie 2016, în Ziua Înălțării Domnului și, implicit, Ziua Eroilor, care are statut de Sărbătoare Națională a României. Realizatorul proiectului de reconstrucție a mormintelor eroilor români de peste graniță este Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), instituție a statului român, (re)înființată în 2004, al cărei principal scop este reabilitarea locurilor de cinstire și de reamintire a celor căzuți în războaiele sec. XX, îndeosebi, a celor aflate în străinătate.
De o semnificație și valoare aparte pentru toată suflarea românească a fost ziua de 1 iunie 2006, când, pe lângă ceremonia de deschidere a primului Cimitir românesc reconstruit de Oficiu, la aproape 65 de ani de la crâncenele lupte care au însângerat acele câmpuri, evenimentul fiind marcat și de prima vizită a Regelui Mihai I pe pământul Basarabiei, nu numai după 1990, ci la 64 de ani de la singura sa prezență în acest teritoriu, în 1942, cu prilejul sfințirii Catedralei rezidite din Chișinău. Regele a asistat la ceremoniile oficiale de la Țiganca, însoțit de principele Radu, de alți membri ai suitei regale, dând un plus de semnificație și de importanță momentului.

Text și imagini:
Ion DOMENCO