PUBLICITATE

Preturi pentru publicitate tipărită în ziarul „Gazeta de Sud”

Publicitate pe site:
Preţul pentru banere este negociabil!!!

Publicitate tipărită în ziarul „Gazeta de Sud”:

În paginile interioare – 7 lei un cm²

În paginile interioare color – 9 lei un cm²

Prima pagină – 14 lei un cm²

Ultima pagină – 12 lei un cm²

Persoană de contact: Vladimir Javgureanu.
Telefoane de contact: 0.241.22380, fax – 22996, 069109183.

Tiparul este executat la Tipografia „Edit tipar grup”: municipiul Chişinău, Str. Feredeului 4.

Tirajul: 3500 exemplare.

P — publicitate
PP — publicitate politică
BP — publicitate politică

Lista de prețuri pentru marea publicitate