Administrația publicăCimişlia

Activități organizate și susținute de către Consiliul Raional Cimișlia

La sfârșitul săptămânii precedente și la începutul săptămânii curente, Consiliul Raional Cimișlia a desfășurat o serie de evenimente pe cele mai diverse teme. Iată care au fost principalele din acestea.

Lucrări de întreținere a drumurilor locale
Joi, 21 mai curent, au început lucrările de reparaţie a unei serii de drumuri locale de interes raional, care se vor efectua în localitățile Maximeni, Sagaidacul Nou și Hârtop. În special, vor fi amenajate stațiile de transport public și va fi pavat acostamentul.
Lucrările respective se desfăşoară în cadrul programului de întreținere a drumurilor locale de interes raional, finanțate din contul fondului rutier raional, ele fiind îndeplinite de către Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Cimișlia”.
În același context, Consiliul raional și Primăria orașului Cimișlia au creat o comisie specială, care a evaluat starea digurilor și scurgerea apelor pluviale în această localitate în urma ploilor torențiale din ultima vreme.
Comisia a constatat existența unor probleme grave legate de înnămolirea digurilor și a canalurilor, dar și deteriorarea stării drumurilor.
În urma acestui fapt s-a adoptat decizia de a efectua reparația urgentă a unei porțiuni din strada Decebal, pentru evacuarea apelor pluviale și a face mai accesibil traficul rutier.
Conducerea raionului Cimișlia acordă sprijin financiar autorității publice locale de nivelul întâi în vederea lichidării consecințelor în urma ploilor torențiale conform bugetului raional aprobat pentru anul curent la capitolul „Reparația și întreținerea drumurilor”.

Undă verde iluminatului stradal
În temeiul Acordului de colaborare încheiat între Consiliul raional şi Primăria oraşului Cimişlia, a fost realizat un nou obiectiv comun. Este vorba de alocarea de către administrația acestui raion a mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrărilor de iluminare stradală cu corpuri LED a cinci porțiuni de drumuri naționale din localitatea în cauză, şi anume:
• Strada Nicolae Iorga
• Strada Alexandru cel Bun
• Strada Decebal
• Strada Ștefan cel Mare
• Strada Cetatea Albă
Conform prevederilor Acordului menționat mai sus, Primăria oraşului Cimişlia urmează să asigure recepţionarea lucrărilor şi mentenanţa lor.
Președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, aduce mulțumiri angajaților Direcției finanțe și Direcției dezvoltare teritorială, antreprenorilor, consilierilor raionali și orășenești pentru implicarea și identificarea posibilităților pentru înfăptuirea acestui scop măreț. Este foarte bine să facem astfel de lucruri pentru oameni, pentru securitatea și pentru confortul lor.
Potrivit lui Mihail Olărescu, administrația raionului Cimișlia este deschisă și predispusă pentru colaborare și susținerea localităților din această unitate teritorial–administrativă pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse.

Ședința Comisiei raionale de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă)
Marți, 26 mai curent, în incinta Consiliului Raional Cimișlia s-a desfășurat ședința Comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) pentru primăvara anului 2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr.156-XVI din 6 iulie 2007 ,,Cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)” și ale Dispoziției nr.8 din 20 ianuarie 2020 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în Serviciul Civil s-a efectuat de la 1 februarie până la 31 martie anul curent.
În această perioadă, Comisia raională pentru încorporare în Serviciul Civil a înregistrat cererile motivate de scutire a Serviciului Militar în termen.
În cadrul ședinței din 26 mai a Comisiei în cauză, au fost examinate cererile depuse și tinerii au fost încorporați în Serviciul Civil (de alternativă), pentru o perioadă de 12 luni. Persoanele acestea sunt angajate în câmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractului, începând cu data de 26 mai 2020 până la data de 26 mai 2021.

Vizita de lucru a președintelui Federației Moldovenești de Fotbal
Leonid Oleinicenco, președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), însoțit de Vladislav Cebotari, inspector federal la aceeași instituție, s-au aflat într-o vizită de lucru în raionul Cimișlia.
Oaspeții de la Chișinău au avut o întâlnire cu președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, cu primarul orașului, Sergiu Andronachi, cu specialistul principal al Secției cultură, tineret și sport, Victor Stînă, cu șeful Direcției învățământ general Cimișlia, Mihail Popescu, cu directoarea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, Tatiana Comerzan.
În cadrul ședinței a fost trecută în revistă situația referitoare la implementarea proiectului FMF privind deschiderea claselor specializate de fotbal în instituțiile de învățământ din raion.
De asemenea, a fost analizat nivelul de pregătire a documentației de proiecte necesare pentru construcția bazei tehnico-materiale pentru fotbal, pentru dezvoltarea infrastructurii legate de practicarea acestei probe sportive.
După aceasta, factorii de decizie s-au deplasat în teritoriu pentru a se familiariza cu situația existentă și pentru a trasa un plan concret de acțiuni viitoare.

Octavian POPESCU