Cantemir

O problemă acută – aprovizionarea cu apă și serviciile de canalizare

În anul trecut, în orașul Cantemir a fost lansat proiectul „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova” (DevRAM), partea II – „Consolidarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și de canalizare în orașul Cantemir”.

În cadrul acestuia sunt planificate acțiuni de consolidare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în urbe – construcția unui sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea rețelei de canalizare în raza localității; optimizarea sistemului de alimentare cu apă; construcția unei noi stații de epurare a reziduurilor.
În plus, proiectul va oferi suport și consultanță pentru Întreprinderea Municipală „Apă–Canal” și primărie, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu. Proiectul va contribui la îmbunătățirea mediului ambiant, prin reducerea infiltrării apelor uzate în sol și în apele freatice.
Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare va fi de 12 km (cu posibilități de extindere până la 18,1 km) și va încorpora trei stații de pompare a apelor uzate. Bugetul estimativ prevăzut pentru aceasta este de 6 mln. de euro, 5,2 mln. dintre care constituie contribuția Uniunii Europene, iar 800 de mii de euro – cofinanțare din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare (AAD). Beneficiari ai proiectului vor fi circa 3.500 de locuitori ai orașului Cantemir și ai localităților din vecinătate.
Problema aprovizionării cu apă potabilă a localităților din raionul Cantemir și, în ansamblu, a satelor din lunca Prutului, este una pe cât de actuală, pe atât și de acută. Cu atât mai mult în condițiile anului curent, când, după o iarnă fără zăpadă și o primăvară zgârcită în precipitații, există un pericol iminent de secetă hidrologică. Nivelul apei în râul Prut este în continuă scădere și practic nu există posibilități de a utiliza alte surse acvatice în scopul alimentării cu apă a centrului raional. De aceea, specialiștii în domeniu avertizează periodic populația, agenții economici asupra consumului rațional al apei, menținerii în curățenie a râului Prut și afluenților acestuia, neadmiterii poluării cu deșeuri menajere a surselor de apă.
Între timp, însă, situația la acest capitol este departe de a corespunde cerințelor ecologice. Astfel, apa din râușorul Tigheci, afluent al Prutului, este poluată, se sufocă de sticle de plastic, de alte deșeuri cu acțiune nocivă. Locuitorii satelor Hănăsenii de Pădure, Porumbești, Cania au tras semnale de alarmă în repetate rânduri despre acest fapt, atrăgând atenția asupra culorii neobișnuite a apei și mirosului insuportabil din apropierea râului.
Șeful Inspectoratului pentru protecția mediului din Cantemir, Iurie Leu, ne-a comunicat că reprezentanții laboratorului de referință din cadrul Agenției de Mediu, au preluat probe din râu, în scopul determinării calității apei de suprafață. În urma efectuării analizelor, au fost înregistrate rezultate triste: conform analizelor de laborator fizico-chimice, corpului de apă Tigheci i se atribuie clasa de calitate a V-a, adică foarte poluată (!). Rezultatele analizelor de laborator vor fi transmise factorilor de decizie, pentru a adopta măsuri urgente de soluționare a problemei.
Râușorul Tigheci este un afluent al râului Prut, a doua cea mai mare sursă de alimentare cu apă a populației din țara noastră. Tigheci își are izvorul în apropierea satului Băiuș, raionul Leova, și se varsă în Prut în apropierea satului Stoianovca, raionul Cantemir. Flora luncii râului este reprezentată de 100 de specii de plante.


Text și imagine:
Ion DORU