Administrația publicăCimişlia

Activități susținute și promovate de Consiliul Raional Cimișlia

Un proiect de promovare a învățământului profesional tehnic dual
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, o campanie de promovare a învățământului profesional tehnic dual cu genericul „Promo Dual VET” în 13 raioane din regiunea de Centru a Republicii Moldova.
În cadrul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” urmează a fi desfășurate o serie de activități.
Acestea vor avea loc în perioada aprilie 2020 – martie 2021, prin organizarea unor sesiuni informative și promoționale pentru profesori, elevi și părinți cu privire la oportunitățile și beneficiile învățământului profesional tehnic dual.
Pentru participare la proiectul respectiv au fost selectate și 12 instituții de învățământ din raionul Cimișlia. Managerii acestora, precum și 36 de cadre didactice/diriginții claselor a VIII-a/XII-a, dar și 660 de elevi și 300 de părinți, vor participa la sesiuni de formare pe temele puse în discuție.
Întreaga muncă din cadrul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” va fi coordonată de către Direcția Învățământ General a Consiliului Raional Cimișlia în mediul online, pe platforma de comunicare ZOOM.


Ședință de lucru cu managerii instituțiilor școlare
Societatea devine tot mai preocupată de modul cum se va finaliza anul școlar 2019-2020, care, din cauza crizei pandemice, a fost expus unor corectări și reguli noi.
În acest context, Direcția Învățământ General a Consiliului Raional Cimișlia a organizat o ședință de lucru (online) cu managerii instituțiilor școlare din raion și cu propriii specialiști, în cadrul căreia au fost abordat următoarele chestiuni:
• Organizarea procesului educațional la distanță în instituțiile de învățământ general în condiții de carantină. Constatări și rezultate (ord.351 din 19.03.2020);
• Reglementări speciale organizatorice privind finalizarea anului de studii în învățământul general în condiții de carantină (ord. 427 din 04.05.2020);
• Atestarea cadrelor didactice (ord. 431 din 06.05.2020, repere metodologice);
• Aplicarea ordinelor 403/430 „Cu privire la încheierea situației academice pentru elevii din clasele absolvente (a IX-a), la disciplina Educație fizică, Educație tehnologică, în anul de studii 2019-2020”;
• Rezultatele școlare la disciplina Educație pentru societate;
• Valorificarea sumelor bănești din componenta raională.
La ședința online a fost prezent și Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, care și-a exprimat încrederea în atitudinea responsabilă a managerilor școlari, a cadrelor didactice față de continuarea învățământului la distanță și finalizarea cu bine a acestui an școlar.

Servicii mult mai accesibile și eficiente pentru populație
În prezent, cetățenii, societatea civilă, agenții economici sunt tot mai bine informați despre ceea ce se întâmplă în alte țări și solicită standarde mult mai înalte de activitate pentru prestarea serviciilor publice comunale.
Întreprinderea Municipală „SERVCOM Cimișlia”, care a fost fondată de către Consiliul Raional Cimișlia, urmărește scopul de a oferi servicii mult mai accesibile și eficiente pentru populație. Iată de ce aici s-a decis îmbunătățirea bazei tehnico-materiale prin procurarea recent a utilajului nou și a echipamentului necesar pentru acesta. Este vorba de un tractor de marca 30TK 122D (vezi imaginea).
În funcție de numărul de solicitări înaintate, tehnica va fi folosită pentru evacuarea deșeurilor, asigurându-se prestarea serviciilor publice de calitate în fiecare localitate.


Instruiri la distanță a cadrelor din instituțiile preșcolare
În perioada 28 aprilie – 8 mai 2020, formatorii locali din orașul Cimișlia au desfășurat instruirea a 37 de manageri și circa 100 de cadre didactice din învățământul preșcolar la disciplina Educația Parentală la distanță a familiilor care au copii de vârsta de până la 7 ani.
Etapa următoare a formărilor respective va fi concentrată pe aplicarea acestui suport informațional și practic pentru părinții care au copii de vârstă preșcolară.
Menționăm că activitățile în cauză sunt axate pe realizarea Educației Parentale la distanță a familiilor cu copiii de până la 7 ani, în baza Reperelor Metodologice privind organizarea educației parentale la distanță în condiții de carantină, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a Republicii Moldova cu suportul UNICEF.
În cadrul unei ședințe online cu MECC, Direcția Învățământ General din cadrul Consiliului Raional Cimișlia a prezentat situația la etapa actuală.

www.raioncimislia.md