Cimişlia

Comunicat de presă A luat start sesiunea de instruire a grupurilor comunitare de inițiativă locală

Asociatia Obsteasca “Pro Cimișlia ” a lansat Campania de instruire specială pentru grupurile comunitare de initiativă locală în trei dintre cele mai mari localități ale raionului Cimișlia: or.Cimișlia, s.Gura Galbenei și s.Selemet. În cadrul Proiectului “50/50: Drepturi egale – Responsabilități egale,” vor fi organizate și desfășurate ședințe ale principalilor specialiști, lideri comunitari, lideri ai diferitor confesiuni religioase în vederea conjugării eforturilor pentru schimbarea pe termen lung a comportamentului și percepțiilor publicului larg privind partajarea responsabilităților casnice și de deucare a copiilor.

Prima rundă de școlarizare s-a desfășurat în satul Gura Galbenei. Din grupul de initiativa de aici fac parte persoane din administrația publică localaă, din organizatii prestatoare de servicii, din domeniul educațional și din sfera de dezvoltare a afacerilor.
Iată ce a declarat în debutul evenimentului Natalia Răileanu, coordonatoarea Proiectului “50/50: Drepturi egale – Responsabilități egale”:
– Ne propunem să organizăm niște activități de comunicare, în vederea schimbării comportamentale și de atitudine a bărbaților față de treburile casnice și familiale. Ne vom strădui să aducem aceste chestiuni în atenția și pe agenda cotidiană a autorităților publice locale.
Participanții la instruire s-au distribuit în câteva grupuri și au identificat rolurile femeii și bărbatului în familie. Potrivit antreprenoarei Elena Ciobanu, în familia lor soțul are o autoritate mai mare, cu toate că aici cresc trei fete și implicația mamei în educarea lor este destul de mare.
“Dar atunci când copiii ridică vocea la mama, afirmă Elena Ciobanu, tata întotdeauna intervine și le pune pe fete la punct mai bine decât mine”.
În opinia interlocutoarei noastre, în urma dezbaterilor pe care le-au avut în cadrul seminarului s-a constatat că în ultimii 20 de ani, femeile au început a se emancipa foarte mult, iar statutul social al femeii a cunoscut îmbunătățiri esențiale. Rolul social major al femeii se manifestă în prezent nu doar în creșterea și educarea copiilor, dar și în diferite sfere ale vieții sociale.
Preferințele populației bazate pe gen în ocuparea funcțiilor decizionale (cum ar fi: director, primar, consilier) sunt în favoarea bărbaților, deși electoratul este format aproximativ din câte o jumătate de reprezentanți ai sexului feminin și altă jumătate ai celui masculin.
Ana Donia, expertă locală în probleme de gender, afirmă: “Mulți dintre noi consideră și vociferează ideea că da, femeia nu trebuie să șofeze, că da, locul ei este la bucătărie, că da, femeia nu are ce căuta la minister, că da, femeia nu ar ce căuta în Parlament. Cel mai grav este faptul că așa cred anume femeile”.
Unul dintre cei prezenți a fost și Sergiu Jentemir, profesor de educație tehnologică , care a specificat că nu trebuie niciodată să facem deosebire între obligațiunile noastre, să le împărțim , să le divizăm: acestea-s pentru bărbați, iar acestea-s pentru femei.
”Trebuie să avem niște drepturi și responsabilități egale, consideră Sergiu Jentimir, trebuie să dispară complet discriminarea, trebuie să avem permanent o stimă reciprocă unul față de altul. Într-un asemenea caz vom ajunge la un succes foarte mare”.
Audiența a ajuns la concluzia că în familii trebuie să domine armonia.
La sfârșitul școlarizării, Ana Donia, expertă locală pe dimensiunea de gen, a încurajat membrii grupului comunitar de inițiativă să folosească informațiile acumulate, pentru a întocmi un plan de lucru în această privință în baza căruia se va acționa pe parcursul implementării proiectului nominalizat mai sus,inclusive post-proiect.
“Și fiecare dintre Dumneavoastră se va percepe nu ca un cetățean aparte ci ca un membru al grupului comunitar de inițiativă care vrea și care poate să schimbe ceva în localitate”, a concluzionat Ana Donia.
Acest material este realizat de către Asociația Obștească “Pro Cimișlia” cu suportul Fundației Est-Europene din resursele financiare acordate de Fundația OAK. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Fundației OAK
Ion CIUMEICĂ