CimişliaSocial

Ziua Internațională a Pădurilor

Ziua Internațională a Pădurilor este marcată, la nivel mondial, în fiecare an, la 21 martie.

Pădurea joacă un rol important în echilibrul biosferei, asigură funcții vitale pentru noi – fără păduri, nu am avea aer pentru respirație, apă curată în râuri și izvoare, mediu benefic pentru sănătatea noastră proprie. Dacă nu vom avea grijă de păduri acum, nu le vom avea în viitor.
Pentru noi, silvicultorii, această zi este una de bilanţ al lucrărilor executate şi planificate, în favoarea continuităţii. De la fondare, din anul 2004, şi până în prezent, Întreprinderea de Stat Silvo–Cinegetică „Cimişlia” a plantat cu păduri o suprafaţă de 2.365 de hectare – pe teritoriul autorităţilor publice locale şi în Fondul Forestier – o suprafaţă de 527 de hectare.
Regenerarea pădurilor se realizează prin restabilirea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă în urma tăierilor de produse principale, prin împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră (poieni, goluri, locuri virane etc.). Anual se execută ajutorarea regenerării naturale, în parchetele exploatate, pe o suprafaţă de circa 120 de hectare. Pe anul curent sunt planificate 33 de hectare de pentru înfiinţarea pădurilor noi, pe terenurile din Fondul Forestier.
Pentru înfiinţarea de noi terenuri cu vegetaţie forestieră, sunt folosiţi puieţi de arbori şi arbuşti, cultivaţi în pepiniera silvică din satul Zloţi, unde se produce material silvic de diverse specii atât pentru asigurarea necesităţilor proprii, cât şi pentru alţi beneficiari.
În scopul menţinerii ordinii sanitare satisfăcătoare şi asigurării unui aspect „curat şi îngrijit” al pădurilor, precum şi a salubrizării sectoarelor de pădure cu risc sporit de poluare cu deşeuri, Agenţia „Moldsilva” organizează desfăşurarea acţiunilor de salubrizare a fondului forestier în cadrul campaniei „O pădure merită să fie cunoscută – curată şi îngrijită”. Pe tot parcursul lunii martie, Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Cimişlia” va organiza măsuri şi vor fi create condiţii necesare organizaţiilor şi persoanelor fizice, care vor dori să participe, împreună cu paza silvică, la acţiunile de salubrizare a sectoarelor din cadrul Fondului Forestier proprietate publică a statului, cu risc sporit de poluare cu deşeuri.
Odată cu sosirea primăverii, a creşterii temperaturii aerului, demarării lucrărilor agricole pe terenurile din apropierea Fondului Forestier, odată cu ieşirea mai frecventă a populaţiei la odihnă în pădure, cu lăsarea focurilor de tabără nestinse, a deşeurilor menajere, se creează condiţii extrem de periculoase de izbucnire a incendiilor în păduri.
Cu acest prilej, venim cu un apel către populaţie ca să evităm producerea unor evenimente care duc la distrugerea florei şi a faunei din Fondul Forestier sau a altor bunuri din zonele împădurite.
Pentru contracararea acţiunilor ilicite, ce cauzează pagube Fondului Forestier şi Cinegetic, prin tăieri ilicite a arborilor şi arbuştilor, păşunatul ovinelor şi caprinelor, distrugerea muşuroaielor de furnici, colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau distrugerea animalelor înscrise în Cartea Roşie, deteriorarea semnelor de avertizare ş. a., sunt întocmite şi publicate un şir de acte legislative contravenţionale.
Noi toți, oamenii, și marea diversitate biologică din jurul nostru (plante, ciuperci, animale), suntem parte componentă a unei lumi comune. Pădurile, care acoperă circa o treime din uscatul planetei, joacă un rol deosebit în asigurarea necesităților noastre și în menținerea vieții. Pădurile ne-au rămas de la strămoșii noștri și numai noi suntem responsabili de prezentul lor pentru a le transmite generațiilor care vin.
Dumneavoastră puteți influența și să ne ajutați să coexistăm armonios cu pădurea. Sunteți în stare să mențineți curățenia în păduri de câte ori vă aflați acolo. Ori de câte ori veți veni în contact cu pădurea, ar trebui să aveți un comportament rațional. Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată nu numai „Fabrică de lemn”, dar şi recunoscută ca „Fabrică de oxigen, depozit de apă, scut al solului, pavăză a culturilor agricole etc.”

Ştiaţi că…
O pădure, cu suprafaţa de 1 km pătrat, poate produce zilnic 9 tone de oxigen, aproape de 10 ori mai mult decât aceeaşi suprafaţă de teren agricol?
Pentru producerea unei tone de biomasă lemnoasă, arborii consumă 1,8 tone dioxid de carbon şi eliberează 1,3 tone de oxigen?
Un hectar de pădure sedimentează anual 50-70 tone de praf?
O perdea forestieră lată de numai 30 metri reduce cu 8-10% intensitatea zgomotului?
Într-o oră, un stejar de 100 de ani emană în atmosferă 1,7 kg de oxigen pur, ceea ce reprezintă raţia zilnică de oxigen pentru trei persoane?
Pădurea vă va mulţumi reciproc cu daruri nesecate!
Ocrotiţi Pădurea – Cununa verde a Pământului!

Marina POPOVA,
angajată la Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Cimișlia”