Administrația publicăCimişlia

DECIZIA nr.4 din 16 martie 2020 ,,Privind evoluția situației epidemiologice a infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova şi raionul Cimișlia”

În cadrul Comisiei extraordinare de sănătate publică în raionul Cimișlia a fost examinată situația epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, regional și național. Se constată că la data de 15 martie 2020, în Republica Moldova au fost confirmate 11 cazuri de COVID-19.
La data de 11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a anunțat faza de transmitere pandemică a infectiei SARS-CoV-2. De asemenea, infecția COVID-19 se înregistrează în toate țările UE, cu ritm sporit de creștere a cazurilor de boală. Aceste țări sunt intens vizate de către cetățenii Republicii Moldova. În raionul Cimișlia până la moment nu sunt înregistrate cazuri de COVID-19
La data de 15.03.2020 MSMPS vine cu date actualizate privind persoanele infectate cu COVID19, fiind înregistrate 23 persoane, din ei un copil . La data de 15.03.2020 au fost testate în total 49 persoane. Geografia înregistrarii cazurilor este: Chișinău, Grătiești, Florești, Hîncești, Cahul, Basarabeasca, Soroca și Rîșcani. La data de 15.03.2020 CNESP a fost convocata în 2 ședințe. În urma analizei situației epidemiologice privind infecția cu COVID-19, inclusiv tendintele de evoluție a bolii la nivel național și recomandărilor organizațiilor internaționale în domeniu, Comisia Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Cimișlia DECIDE:
1. Se stabilesc măsuri de sănătate publică și reguli de comportament aplicate persoanelor fizice. În cazul lipsei simptomelor de boală respiratorie:
− Autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile;
− Să informeze medicul de familie despre locul de autoizolare;
− Sa nu părăseasca locul de autoizolare;
− Să-și monitorizeze temperatura corpului de cel puțin de 3 ori pe zi;
− Să informeze zilnic medicul de familie despre evoluția stării de sănătate prin intermediul telefonului sau alt mijloc de comunicare după cum a fost convenit cu medicul de familie;
− Să evite contactul cu alte persoane respctînd distanta socială de min 1 metru;
− Să respecte condițiile de igienă personală;
În cazul apariției simptomelor de boală respiratorie:
− Să comunice imediat medicului de familie sau să apeleze serviciul 112.
− Să respecte cu strictețe cerințele medicale și de comportament comunicate de medicul de familie ori serviciul 112 sau angajatului Inspectoratului de Poliție;
2. Persoana suspectă de infecția cu COVID-19 și/sau pacientul diagnosticat cu COVID-19 se obligă să respecte cu strictețe cerințele medicale și regulile de comportament stabilite, precum și să nu părăsească locul de tratament stabilit;
3. Persoana care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se obligă la respectarea următoarelor măsuri și reguli de comportament:
− Să accepte procedura de control.
− Să furnizeze angajaților Poliției de Frontieră informații complete și veridice despre: toate zonele (țările) prin care a călătorit în ultimele 14 zile; contactul cu persoanele diagnosticate cu infecția COVID-19; precum și alte informații relevante cu referire la starea generală de sănătate în ultima perioadă de timp;
− Să completeze cu date veridice fișa epidemiologică pusă la dispoziție;
− Să accepte izolarea de ceilalți pasageri (în cazul stării febrile sau semne clinice de infecție respiratorie);
− Să respecte regulile stabilite la punctele de control și de trecere a frontierei de stat, precum și cerințele angajaților Poliției de Frontieră;
− Să respecte cerințele medicale și de comportament comunicate de către medici/lucrătorii medicali/ angajații Poliției de Frontieră în legătură cu necesitatea transportării către o instituție medicală.
2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică aplicabile unităților de comerț și prestări servicii, (care cad sub incidența codurilor CAEM R90.0,91.0 și 93.0), cu exceptia comerțului en-gros și a comertului cu amănuntul a produselor alimentare, produselor farmaceutice, și a produselor petroliere.
Se sistează pănă la 01.04.2020 orele 00:00:
− Administratorii unităților de comerț, agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înnot, sălilor de fitnes, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere (care cad sub incidența CAEM R90.0,91.0 și 93.0), precum administratorii încăperilor din gestiunea confesiunilor religioase se obligă la respectarea măsurilor și regulilor, cu excepția unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere;
− Activitatea unităților de alimentație publică, în localurile și în spațiile, amenajate/ autorizate ale acestora cu excepția activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering.
− Activitatea piețelor comerciale;
− Activitatea Centrului de reabilitare/recuperare;
− Activitatea Instituției Publice “Agenția Servii Publice” Cimișlia.
3. Transportatorii persoane fizice și juridice care prestează servicii de transport rutier și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, inclusiv cele ocazionale, precum și operatorii de transport rutier se obligă:
− Se sistează activitatea punctului de trecere locală Troițcoe- Visocianskoe pînă la 01.04.2020.
− Să dezinfecteze la fiecare stație terminus sau la fiecare staționare cu o durată mai mare de 15 minute interiorul mijlocului de transport;
− Să asigure condiții pentru respectarea igienii mîinilor tuturor pasagerilor la îmbarcarea în mijlocul de transport;
− Să asigure transportarea personelor doar pe scaune.
4. Centrele Comerciale vor asigura funcționarea în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.
5. Se obligă entitățile prestatoare de servicii publice (centrele poștale, etc.) și private să organizeze și să asigure un regim fluidizat de acces a persoanelor în locurile de prestare a serviciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale.
6. Se instituie Dispoziția președintelui raionului Cimișliacu privire la Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției COVID-19, cu Mecanismul de funcționare conform Anexei nr. 4 la Hotărîrea Comisiei Naționale Extraodinare de Sănătate Publică nr.8 din 15 martie 2020.
7. Angajații Centrului de Sănătate Publică, instituțiilor medico-sanitare, Inspectoratului de Poliție, în limitele competențelor funcționale, vor asigura comunicarea/difuzarea măsurilor de sănătate publică și a informației cu referire la efectele respectării acestora.
8. Mass-media va asigura difuzarea informației cu referire la măsurile de sănătate publică stabilite prin prezenta decizie.
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta decizie constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și /sau penală a persoanelor vinovate.
10. Monitorizarea executării deciziei comisiilor se pune în sarcina Centrului de Sănătate Publică
comisia pentru situații excepționale,
comisia extraordinară de sănătate publică
a raionului cimișlia