La Cantemir s-au luat măsuri de prevenire a răspândirii infecției COVID-19

La Cantemir s-au luat măsuri de prevenire a răspândirii infecției COVID-19

În scopul examinării chestiunii privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, Comisia pentru situații excepționale a raionului Cantemir s-a convocat în ședință extraordinară (vezi imaginea), la care au fost invitați și primarii localităților din această unitate teritorial-administrativă.

Cu informații ample despre situația creată în țară în legătură cu depistarea cazurilor de infectare cu virusul de tip nou au venit în fața asistenței medicul-epidemiolog Dumitru Vrabie și directoarea Centrului de Sănătate Cantemir, Olga Hâțu, care au răspuns și la întrebările parvenite din sală.
În decizia adoptată, Comisia a punctat sarcini concrete care se află în fața responsabililor din domeniul ocrotirii sănătății, și anume:
monitorizarea permanentă a situației epidemiologice privind infecția cu Coronavirus, acordarea suportului consultativ metodologic, din partea IMSP din raion, conducătorilor instituțiilor educaționale privind pregătirea, acțiunile de rigoare la apariția cazurilor/suspecțiilor de îmbolnăvire cu COVID-19; dotarea instituțiilor medicale din raion cu echipamente și medicamente pentru realizarea asistenței medicale calificate în cazul apariției infecției; instruirea lucrătorilor medicali cu privire la tratarea de infecția COVID-19; în comun cu autoritățile publice locale de nivelul I și II, conducătorii instituțiilor medicale vor organiza informarea populației despre riscul îmbolnăvirii cu virusul COVID-19 și măsurile de protecție, vor perfecta şi implementa procedurile şi măsurile individuale de protecţie a personalului medical, monitorizarea persoanelor suspecte de îmbolnăvire, plasarea obligatorie în carantină pe perioada a 14 zile a persoanelor care au revenit din regiunile afectate de infecția COVID-19.
De asemenea, autoritățile administrației publice locale de nivelurile unu și doi, conducătorii instituțiilor și ai organizațiilor, indiferent de forma juridică de organizare, vor asigura monitorizarea situației privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, cu implicarea tuturor factorilor de decizie din teritoriu, încercând să împiedice răspândirea panicii, a haosului în rândul populației; vor comunica în permanență cu reprezentanții cultelor religioase în vederea diminuării riscurilor de infectare și răspândire a virusului COVID-19; vor interzice, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, desfășurarea manifestărilor în masa cu participarea unui număr mai mare de 50 persoane; vor evalua și suplini, conform cerințelor, stocurile de echipament individual de protecție a angajaților, medicamente, preparate de igienă de singură folosință; vor asigura dotarea blocurilor sanitare din instituțiile subordonate cu dezinfectanți, apă curentă, vor organiza măsuri de dezinfectare a edificiilor, încăperilor, imobilelor din instituții și organizații, unitățile de transport public etc.
Responsabilii Direcției generale învățământ vor asigura suspendarea procesului de activitate în toate instituțiile educaționale din raion până la data de 31 martie curent, cu revizuirea ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică; vor interzice accesul în instituțiile educaționale a persoanelor revenite din țări și regiuni cu transmitere locală a COVID-19; vor asigura comunicarea continuă între instituţiile medico-sanitare şi instituţiile de învăţământ pentru monitorizarea stării de sănătate a copiilor; vor crea toate condiţiile de igienă personală, inclusiv spălatul pe mâini cu apă şi săpun, utilizarea în instituții a prosoapelor de unică folosinţă şi dezinfectanţilor; în cazul apariţiei focarelor de gripă şi infecţii respiratorii acute în instituţiile de învăţământ, va fi informat imediat Centrul de Sănătate Publică Cantemir.
Sarcini concrete au fost puse și în fața specialiștilor Direcției asistență socială și protecția familiei, care, în comun cu reprezentanții autorităților publice locale, instituțiilor medicale, Inspectoratului de Poliție, vor întreprinde măsurile de rigoare pentru vizitarea la domiciliu a persoanelor social-vulnerabile, din grupurile de risc, pentru a aduce la cunoștință situația reală, măsurile de profilaxie și prevenire a infecției COVID-19, iar factorii de decizie de la Direcția teritorială siguranța alimentelor, UniversalCoop din Cantemir, care urmează să monitorizeze situația sanitar–epidemiologică din unitățile de comerț, de la piețele alimentare din Cantemir și Baimaclia în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19.
Evident, cea mai mare responsabilitate în situația creată le revine autorităților publice locale de ambele niveluri, angajaților Inspectoratului de Poliție, ai sectoarelor Poliției de Frontieră, ai posturilor vamale, care trebuie să asigure comunicarea și cooperarea dintre autorități și cetățenii care revin în țară și responsabilitatea acestora de a introduce datele exacte la completarea fișelor epidemiologice standardizate, adoptarea doar a măsurilor argumentate din punct de vedere rațional, susținând și stimulând rolul surselor media în comunicarea referitoare la gestionarea situației, abordarea calmă și responsabilă a acesteia, pentru a evita haosul și panica.

Ion DOMENCO