Administrația publicăCimişlia

Consiliul Raional Cimișlia s-a întrunit într-o ședință ordinară

Circa 30 de chestiuni au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Raional Cimișlia, care și-a ținut lucrările vinerea trecută.

Mandatele a patru consilieri noi, confirmate
Înainte de a începe examinarea agendei propriu-zise, au fost confirmate mandatele a patru noi consilieri raionali. Aceștia sunt: șefa Agenției pentru ocuparea forței de muncă, Anastasia Sîrbu, reprezentantă a Partidului Democrat din Moldova; conducătorul auto din satul Troițcoe, Vladimir Monosienco, și agronomul din localitatea Mihailovca, Mihail Aculov (ambii din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova); directorul Societății cu răspundere limitată „Castmer-AGRO” din satul Mereni, Tudor Căpățînă, ales pe listele Partidului Popular European din Moldova.
Aceasta s-a întâmplat după ce foștii consilieri raionali Mihail Olărescu, Ghenadie Grosu, Polina Jucovscaia și Mariana Florea și-au depus mandatele. După cum se știe, primii trei au fost aleși în calitate de președinte și, respectiv, vicepreședinți ai raionului Cimișlia, aceste funcții, conform legislației în vigoare, fiind incompatibile cu posturile de consilieri raionali.
La ședință a fost satisfăcută cererea de demisie a lui Vasile Spînu din funcția de secretar al Consiliului Raional Cimișlia, în legătură cu trecerea la un alt loc de lucru.
S-a decis ca până la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar al Consiliului Raional Cimișlia atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către Mariana Vasluianu, specialistă principală în Aparatul președintelui de raion.

Decizii despre finanțe
În continuare, cei 32 de consilieri prezenți în sală, din totalul de 33 de aleși, au aprobat o serie de decizii referitoare la domeniul financiar.
Astfel, s-a luat act de raportul șefei Direcției finanțe, Olga Gorban, privind executarea bugetului raional pentru anul 2019, care a constituit: la venituri – 131 de milioane 338,53 mii de lei sau 97,2 la sută față de cifra precizată; la cheltuieli – 98 de milioane 978,18 mii de lei, ceea ce constituie 96,7 procente din suma precizată.
De asemenea, Consiliul a operat un șir de modificări la bugetul raional pentru anul curent, aprobând majorarea acestuia, la partea de venituri și cea de cheltuieli, în mărime de 1 milion 365,2 mii de lei, dar și distribuirea soldului bănesc format la situația din 31 decembrie 2019.
Tot la acest capitol, a fost aprobată distribuirea surselor din Fondul de rezervă al Consiliului raional, în valoare de 49,5 mii de lei, alocate prin dispozițiile președintelui raionului, Mihail Olărescu, unui grup de persoane din categoriile defavorizate ale populației.
În același context, mai menționăm că au fost adoptate deciziile privind: trecerea la autogestiune a Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”; acordarea compensației unice pentru conectarea la conductele de gaze naturale la doi pedagogi din localitatea Satul Nou și la șase cadre didactice din satul Selemet; repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru efectuarea diferitelor lucrări la mai multe instituții educaționale, pentru transportarea elevilor și pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe lunile ianuarie-august 2020.
După mai multe discuții, s-a adoptat și decizia „Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare destinate pentru reparația drumurilor locale”, în acest scop urmând a fi alocate 10 milioane 490 de mii de lei.

Două proiecte social-economice
La ședință s-a hotărât inițierea a două proiecte de menire social-economică. Unul este intitulat „Poligonul de Depozitare a Deșeurilor pentru raionul Cimișlia”, care va fi amplasat pe teritoriul satului Mihailovca, la hotar cu orașul Cimișlia, conform deciziei nr. 10/1 din 27 noiembrie 2015 a Consiliului local din această așezare rurală.
Celălalt proiect prevede construirea unui complex sportiv regional în orașul Cimișlia.
Președintele raionului, Mihail Olărescu, a fost împuternicit ca, în termen de două luni, să formeze grupurile de lucru pentru elaborarea conceptelor și a proiectelor tehnice.

Cu gândul la odihna de vară a copiilor
Consiliul Raional Cimișlia a adoptat apoi decizia „Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2020”. Prin acest document a fost aprobat un plan concret de acțiuni în acest sens, s-a stabilit perioada de activitate a Taberei de odihnă „Izvoraș” din satul Zloți (de la 15 iunie până la 12 august 2020, în total cinci schimburi a câte 10 zile fiecare, cu un contingent de 120 de copii în fiecare sejur), a fost fixat prețul de 1500 de lei, cu plata a 20% (300 de lei) pentru un bilet de odihnă în tabăra menționată mai sus, pentru persoanele fizice și juridice din raionul Cimișlia.
Ar mai trebui de specificat că pe parcursul verii va funcționa și Tabăra de odihnă pentru copii „El-Șadai”, unde vor fi organizate șapte schimburi a câte cinci zile fiecare și unde își vor întrema în total sănătatea 770 de copii.
Printre chestiunile examinate la ședința de pe 6 martie curent a fost și cea privind înfrățirea raionului Cimișlia din Republica Moldova cu județul Covasna din România. Consiliul raional a aprobat Acordul de înfrățire a celor două unități administrativ-teritoriale și l-a împuternicit pe președintele raionului, Mihail Olărescu, să-l semneze.
Consilierii au aprobat Programul anual de activitate al acestui organ și al subdiviziunilor sale pentru anul de față.
La ședință au fost examinate și alte chestiuni.
Octavian POPESCU