Administrația publicăCimişlia

Semnarea, la Cimișlia, a unui Memorandum

Marți, 10 martie curent, în incinta Primăriei orașului Cimișlia, a fost semnat Memorandumul privind importanța transparenței bugetare și participarea în procesul bugetar local.

Memorandumul, informează site-ul cimislia.md, a fost semnat între Administrația Publică Locală Cimișlia, în persoana primarului acestui oraș, Sergiu Andronachi, LDA Moldova, în calitate de partener local, reprezentat de Nicolae Hristov, și Asociația Obștească „Azi Cahul”, care este partener regional, în persoana Tatianei Seredenco.
Prin prezentul Memorandum, partenerii își exprimă voința și sprijinul reciproc pentru sporirea participării cetățenilor și a reprezentanților societății civile în procesul bugetar în Primăria Cimișlia.
Realizarea acestui obiectiv va avea loc prin informarea cetățenilor despre alocarea și cheltuirea banilor publici, prin implicarea lor în procesul de elaborare, aprobare, executare și raportare a bugetului local.
Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert–Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. din Germania, Centrul pentru Studii Est–Europene din Lituania și Institutul pentru Politici și Reforme Europene .
Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.
Partenerii regionali de implementare a proiectului sunt: Institutul pentru Inițiative Rurale, ADR Habitat, Centrul CONTACT, Asociația Obștească „Caroma–Nord” și Asociaţia Obştească „AZI”.
Ion CIUMEICĂ