Un nou punct de medicină urgentă prespitalicească, la Cantemir

Un nou punct de medicină urgentă prespitalicească, la Cantemir

În cadrul vizitei sale de lucru în raionul Cantemir, Viorica Dumbrăveanu, ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a avut o întâlnire cu conducători și angajați ai instituțiilor din sfera ocrotirii sănătății, muncii și asistenței sociale și protecția familiei, funcționari publici, alte persoane interesate.

În cadrul întrevederii, au fost abordate cele mai actuale și acute probleme din domeniile în cauză. Este vorba, în special, de planul adoptat de autoritățile centrale privind măsurile de prevenire a coronavirusului, a altor maladii ale căilor respiratorii, acțiunile de susținere, protecție socială a populației, inclusiv a veteranilor războiului de la Nistru ș. a.
Ministra Sănătății a răspuns la întrebările adresate din sală, cu referire la fortificarea și îmbunătățirea activității instituțiilor medico-sanitare, asigurarea acestora cu cadre calificate, tineri specialiști, majorarea salariilor, a pensiilor, ajutoarelor sociale pentru păturile vulnerabile ale societății etc.
În continuare, Viorica Dumbrăveanu a efectuat o vizită la Spitalul raional, unde s-a documentat vis-a-vis de tratamentul pacienților, asigurarea instituției cu medicamente, echipamentul necesar. După aceasta, s-a deplasat în comuna Gotești, unde a participat la inaugurarea celui de-al 39-lea punct de medicină urgentă prespitalicească din țară. La eveniment au mai fost prezenți și Boris Golovin, director general al Centrului republican de medicină urgentă prespitalicească, Gheorghe Miroșnicenco, șeful Departamentului regional asistență medicală de urgență, manageri și angajați ai instituțiilor medicale din raion, locuitori ai comunei.
Jana Butnaru, medic la punctul de urgență din Gotești, a menționat că această structură va deservi șase localități din raion: Constantinești, Gotești, Ghioltosu, Țiganca, Țiganca Nouă și Stoianovca (în total, circa nouă mii de locuitori). Acum, cei 13 angajați beneficiază de toate condițiile pentru a presta servicii medicale de calitate. Cu atât mai mult, cu cât atât primarul comunei, Romeo Bolocan, dar și conducătorii de rang raional, ministerul de ramură au dat asigurări că vor fi receptivi la cerințele de îmbunătățire în permanență a punctului de urgență, dotarea acestuia cu ambulanțe, utilajul și echipamentul necesar.
Vom adăuga că, potrivit Vioricăi Dumbrăveanu, pe parcursul anului curent, în țară vor fi inaugurate încă două puncte ale medicinei urgente prespitalicești.
Text și imagini:
Ion Domenco