Un semicentenar de activitate a școlii din Ciobalaccia, Cantemir

Un semicentenar de activitate a școlii din Ciobalaccia, Cantemir

În după-amiaza zilei de 21 februarie, curtea Liceului Teoretic „Nicolae Mihai” din comuna Ciobalaccia, Cantemir, a fost împânzită (în sensul bun al cuvântului!) de oaspeți din centrul raional, din Chișinău, Cahul și din alte localități ale țării. Evident, au venit la școala dragă, pentru a răspunde „prezent!” absolvenți ai instituției – de la 1970 încoace – care au fost întâmpinați, în pragul școlii dragi cu pâine și sare, cu căldură de către liceenii de astăzi.

Au venit cu mari emoții, cu buchete de flori, cu cuvinte de dragoste și recunoștință pentru învățătorii dragi. Au păstrat un moment de reculegere pentru dascălii plecați dintre noi, care au ars, ca o torță ce dă lumină și căldură discipolilor… Emoționată, managerul instituției, Viorica Papanaga, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cei care au ales să meargă pe calea cu urcușuri și coborâșuri a cunoașterii, a educației, a pregătirii pentru viață.
Manifestarea prilejuită de jubileul de 50 ani de activitate a școlii regizată inspirat, cu iscusință de conducerea, de corpul didactic al instituției, moderată reușit de învățăcei și întregită armonios de expoziții aniversare, poze, materiale, cifre și documente valoroase despre anii de odinioară, a început cu fascinantul dans „Drapelul”. Apoi a răsunat Imnul instituției, recitaluri de poezie, cântece și dansuri, evoluarea ansamblurilor folclorice „Izvorce”, „Sălcioarele”, de dansuri „Pe aripile vântului”, a abundat în amintiri, destăinuiri și mărturisiri sincere ale fostului director, Zinovie Bulavițchi, ale mai multor absolvenți, în emoții și clipe de bucurie, cadouri și semne de gratitudine din partea oaspeților, primăriei și consiliului comunal, conducerii raionului, direcției învățământ, în zâmbete, flori și cuvinte alese de recunoștință pentru iubiții învățători și profesori.
Învățăceii recunoscători le-au mulțumit dascălilor dragi, semănători de lumină, de frumos, de datini și tradiții, ce constituie cel mai scump tezaur al neamului. În aplauzele asistenței, directoarea instituției, Viorica Papanaga, asistată de directoarele adjuncte Ana Chiurpea, Maria Bahov și Parascovia Ichim, a înmânat medalii aniversare comemorative „management de calitate”, „veteran al activității pedagogice în LT „Nicolae Mihai”, „activitate de succes” și „speranță de viitor”.
De menționat că Viorica Papanaga, profesoară de biologie, grad didactic unu, activează în calitate de directoare din 2010, demonstrând competențe manageriale deosebite. Pe tărâmul pedagogic a reuşit să-şi formeze un stil propriu. În anul 1996, a obținut gradul didactic unu. În relația cu profesorii manifestă tact și respect. Fiind exigentă, dă dovadă de rigurozitate și corectitudine în monitorizarea și implementarea politicilor educaționale. Posedă alese abilități de manager în colectivul pe care îl conduce, oferă cu generozitate sfaturi și recomandări metodice cadrelor didactice. Fiind o personalitate responsabilă, hotărâtă și interesată de perfecționarea profesională, în ultimii ani a participat activ la diferite seminare instructive și stagii de formare. O reușită a dumneaei este și continuarea tradiției de a crește cadre didactice din rândul absolvenților: din cele 36 de cadre didactice, 22 sunt foști absolvenți ai instituției. Cadrele didactice sunt susținute și încurajate pentru a crește în plan profesional, dovadă fiind și faptul că, în anul de studii 2018-2019, cinci elevi ai Liceului „Nicolae Mihai” au obținut premii la Olimpiada Națională. Pentru activitate prodigioasă în domeniu, competențe manageriale în organizarea procesului educațional, contribuție la educarea tinerei generații, i-au fost înmânate Diplome ale Ministerului Educației, Guvernului și Președinției.
Prin Hotărârea de Guvern nr.907 din 01.09.1998, şcoala medie Ciobalaccia obține statut de Liceu Teoretic. Din 2005, instituția poartă cu demnitate numele savantului filosof Nicolae Mihai, născut în satul Ciobalaccia, fost director al şcolii din sat.
Din 1970, liceul funcţionează în clădire proprie, dispune de 29 de săli de studii, atelier, sală și teren de sport, bibliotecă şi cămin cu 96 de locuri. Actualmente, aici studiază 360 de băieți și fete din satele comunei, precum și din 10 sate megieșe. Prima promoție, a școlii din Ciobalaccia a fost în 1949. În 1963, școlii din Ciobalaccia i se conferă statut de şcoală de cultură generală. În 1970, are loc fuzionarea școlilor, instituția devine școală medie bilingvă. În septembrie 1994, se deschid clase liceale cu profil biologie și chimie. În 1997, este înregistrată prima promoție de liceu. În 1998, se înfiinţează Liceul Teoretic Ciobalaccia. Pe 16 mai 2005, liceului teoretic i se conferă numele savantului Nicolae Mihai.
Pe parcursul celor 50 de ani, au absolvit școala medie și liceul: 2466 de tineri și tinere. Dintre aceștia, au obținut studii superioare în diverse domenii: pedagogice –264; tehnice – 188; agricole –119; juridice –171; economice –155; medicale –55; militare –31; arte –9; alte specialități –113. Actualmente, în liceu activează 36 de cadre didactice.
În ultimii ani, la Ciobalaccia au fost construite o centrală termică autonomă, rețelele de canalizare pentru cămin, reparate acoperișul blocului de ateliere, acoperișul de la blocul B, unde sunt amplasate sala de festivități, cea de sport și blocul alimentar, reconstruite două blocuri sanitare interne, reparate capital blocul alimentar, holul, sala de festivități, etajul unu și doi, coridoarele, fiind schimbate ușile; a fost renovată rețeaua electrică din toate blocurile.
Prin proiectul Fondul pentru Eficiența Energetică, s-a reușit izolarea termică a clădirii. Liceul este dotat cu calculatoare (sala de calculatoare, blocul alimentar, sala de sport, fiecare cabinet a fost conectat la internet și dotat cu calculator), cu cinci table interactive, seturi de literatură artistică, materiale didactice, mobilier pentru 11 săli de clasă. Grație activității de voluntariat cu AO „Aachen-Moldova”, partenerul liceului teoretic, din 2017 până în prezent, cei mai buni liceeni au beneficiat de șapte burse a câte 500 și 600 de lei lunar și de patru burse a câte 400 de lei lunar pentru cei din ciclul gimnazial.
Al treilea an consecutiv, sunt alocate mijloace financiare pentru alimentarea a 4-5 elevi din familii social-vulnerabile. A fost dotată cu utilajul necesar sala de fitness, în valoare de 52.000 de lei. Cu suportul material prin proiectul „Toți împreună”, al APL Ciobalaccia, al instituției și SRL „Angheleanu” a fost construit terenul de minifotbal cu gazon artificial.
Evident, a spus, în încheiere Viorica Papanaga, nu avem de gând să ne oprim la cele obținute. Pe viitor, intenționăm să realizăm un șir de activități și continuitate în îmbunătățirea condițiilor din liceu. Preconizăm să efectuăm noi lucrări de renovare: a rețelelor termice; reparația capitală a etajului trei; schimbarea acoperișului la blocul central de studii; reutilarea laboratoarelor de chimie, biologie și fizică; reparația capitală a sălii de sport cu anexele ei, vestiare și dușuri ș. a.
Într-un cuvânt, avem planuri frumoase, realizarea cărora necesită mijloace enorme de bani, timp și oameni responsabili. Îmi pun mari speranțe în potențialul, gradul de responsabilitate, efortul întregii echipe cu care lucrez. De aceea, sunt convinsă că vom fi capabili să asigurăm continuitatea bunei dezvoltări a liceului și vom putea identifica noi oportunități, noi posibilități reale de realizare a celor schițate.
Text și imagine:
Ion DOMENCO