EducațieŞtefan Vodă

Atitudine, implicare și creativitate în munca cu elevii

Recent, profesorii la disciplina „Educație tehnologică”, în cadrul unui atelier teoretico-practic, și-au propus ca obiectiv prioritar trecerea în revistă a realizărilor implementării curriculei reconceptualizate.
În mod tradițional, am pregătit și desfășurat acest seminar cu ajutorul nemijlocit al formatorilor locali la catedra de specialitate.
De asemenea, menționăm implicarea plenară a profesorilor, care au acceptat provocarea și oportunitatea de a-și împărtăși cu colegii de breaslă din experiența și practica lor cu rezultate pozitive. Și genericul propriu-zis al întrunirii profesionale a fost pe potrivă: „Managementul implementării calitative a curriculei disciplinare reconceptualizate: experiențe de succes, realizări și perspective”.
Astfel, s-a relatat despre modulele selectate în comun cu elevii și părinții. Cele mai solicitate s-au dovedit a fi: „Meșteșuguri populare și moderne” (croșetarea, arta mărgelitului, arta covorului), „Colaje și decorațiuni”, „Design vestimentar” etc.
Prezentările tematice în PowerPoint, realizate de Rodica Trofimov (Liceul theoretic „B. P. Hasdeu” de la Olănești) și Inga Spinei (Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din central raional) au trezit interesul participanților prin expunerea clară și succintă a proiectelor didactice, prin anexarea adecvată a materialelor ilustrative. Toate activitățile de învățare în cadrul implementării modulelor respective s-au se încheie cu crearea unui produs util în viața cotidiană și întregește cultura generală a elevilor.
De asemenea, s-au implicat activ în discuțiile dirijate despre caracterul interdisciplinar și practic-aplicativ al tuturor orelor la disciplina „Educație tehnologică” Ludmila Bujor (Gimnaziul „Maria Bieșu” din Volintiri), Fedora Ciobanu ( Gimnaziul „Ion Creangă” de la Copceac), Tatiana Babilev (Gimnaziul „Ștefan Ciobanu” de la Talmaza), Svetlana Gangan (Gimnaziul Ștefănești) etc.
Toți vorbitorii au reușit să pună accentul pe necesitatea recunoașterii și a promovării valorilor naționale, a meșteșugurilor populare, în contextul valorificării competențelor specifice disciplinei. Ei au organizat în comun o mini-expoziție a lucrărilor practice efectuate de elevi.
De menționat faptul că am avut parte și de o prezentare de carte inedită, cu impact pe termen lung. Alina Porubin, pedagog pentru preșcolari, este autoarea unei cărți senzoriale, creată din fetru. Au fost aduse multe argumente în favoarea utilizării acestui produs media ca alternativă educațională pentru copiii mici.
Spre final, Tatiana Luchianov de la Gimnaziul „Ecaterina Malcoci” din localitatea Crocmaz a organizat un master-class motivațional, inspirat din practica personală de implementare a modulului „Colaje și decorațiuni”.
Pe tot parcursul activității, am menținut o ambianță pozitivă și o sinergie, toate benefice comunicării eficiente și creativității.
În chestionarele de evaluare a seminarului, participanții au menționat necesitatea și utilitatea unor astfel de ateliere practice.
Aducem sincere mulțumiri tuturor profesorilor pentru implicarea necondiționată, atitudine și creativitate, care au generat mult optimism și inspirație pentru activitatea în continuare.
Zinaida PÎNZARI,
specialistă-metodistă la Direcția generală educație Ștefan Vodă