Administrația publicăCimişlia

Activități ale conducerii raionului Cimișlia

La sfârșitul săptămânii precedente și începutul săptămânii curente, conducerea raionului Cimișlia a organizat o serie de evenimente, despre care informează pagina electronică a administrației publice locale de nivelul doi.

Măsuri de prevenire și control al infecției cu coronavirus
În data de 25 februarie curent, în incinta Consiliului Raional Cimișlia s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale și urgențe de sănătate publică cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu coronavirusul de tip nou.
În cadrul ședinței, au fost discutate măsurile de prevenire și control al acestei maladii periculoase, pornind de la situația epidemiologică și răspândirea infecției la nivel global.
Directoarea Centrului de Medicină Publică, Tamara Pascari, a informat despre noile recomandări obligatorii pentru implementare de către toate țările, în contextul Regulamentului Sanitar Internațional.
De asemenea, a fost elaborat și aprobat ordinul privind actualizarea definiției de caz pentru supraveghere, diagnosticul de laborator, măsurile de prevenire și control al infecției în instituțiile medico-sanitare, s-au discutat măsurile de pregătire și răspuns la suspecție/confirmare a cazurilor de boală.
Coronavirusul este o maladie de tip nou, care a fost identificată în luna decembrie 2019 în orașul Wuhan din China și care a afectat, la nivel global, peste 11.000 de persoane, fiind înregistrate mii de decese.

Organizarea unui forum economic italo–moldo–român
Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, Ghenadie Grosu, vicepreședinte al acestei unități teritorial-administrative, Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia, și Olga Zlati, viceprimar al aceleiași localități, au avut o întrevedere oficială cu directorul executiv al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Mircea Cosma (primul din stânga imaginii).
Discuțiile s-au axat pe aspectele privind organizarea Forumului economic italo-moldo–român la Cimișlia.
Evenimentul se va desfășura în perioada 20-21 martie anul curent, scopul principal al acestuia fiind atragerea rezidenților străini în Parcul Industrial de aici.

Pregătiri de ședința ordinară a Consiliului raional
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1), (3), art. 54 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui nr. 27-d din 21 februarie 2020, se convoacă Consiliul Raional Cimișlia în şedinţă ordinară la data de 6 martie 2020, ora 10.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Cimişlia.
Pentru ordinea de zi a ședinței sunt propuse 25 de chestiuni vizând diferite aspecte al vieții social-economice a raionului.
Actualmente, sunt în toi pregătirile de acest important eveniment.

Consultare publică asupra unui proiect de decizie
Direcția finanțe a Consiliului Raional Cimișlia a inițiat, începând cu data de 20 februarie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie pentru inițierea a două proiecte: „Poligonul de Depozitare a Deșeurilor pentru raionul Cimișlia” și „Complexul Sportiv Regional în orașul Cimișlia”.
Scopul documentului este elaborarea, în termen de două luni, a conceptelor și proiectelor tehnice ale inițiativei în cauză.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, cu Planul strategic de dezvoltare social-economică a raionului Cimișlia pentru anii 2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cimișlia nr.4/1 din 26 aprilie 2013, cu Planul local de acțiune pentru mediu Cimișlia.
Beneficiari ai proiectului de decizie sunt autoritățile/instituțiile publice, persoanele fizice și persoanele juridice din raion și din afara acestuia. Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări la proiectul dat pe adresa poștală: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, Consiliul raional, Direcția finanțe. bir. 305, raionul Cimișlia sau la adresa electronică: d.finantecim@gmail.com.
Proiectul deciziei „Cu privire la inițierea proiectelor de menire social-economică” este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia http://raioncimislia.md/ – la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice sau la sediul Direcției finanțe, biroul Secției administrația publică.
Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:
• Olesea Răcilă, telefon: 0241 2-32-69;
• Veronica Răilean, telefon: 0241 2-32-69.

Instruire în ceea ce privește protecția civilă
Marți, 25 februarie 2020, pentru primarii orașului Cimișlia, comunelor și satelor din raion, în total, 23 de persoane, au fost organizate instruiri la protecția civilă.
Școlarizarea conducătorilor autorităților publice locale de nivelul unu a avut la Consiliul raional și s-a desfășurat în conformitate cu art. 24 din Legea Republicii Moldova nr. 271 din 9 noiembrie 1994 „Cu privire la protecţia civilă”, cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 614 din 11 decembrie 2019 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2020”.
Lecțiile au fost ținute de angajații Secției organizare a protecției populației și teritoriului în situații excepționale „Sud” din municipiul Cahul, condusă de Elena Tanas, și ai Centrului republican de instruire în domeniul protecţiei civile din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne.
Octavian POPESCU