Festivalul „De urat, v-am tot ura”. Imagine simbol, sursa: leova.md

„De urat, v-am tot ura” desfășurat în raionul Leova

   Festivalul raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă cu genericul ,,V-am ura, v-am tot ura”, s-a desfășurat, duminica trecută În localitatea Hănăsenii Noi, Leova.

   După cum informează site-ul Consiliului Raional Leova, festivalul de iarnă este atractiv, bogat în repertoriu, grație colectivelor folclorice din localitățile acestei unităţi teritorial-administrative, care descoperă și scot din anonimat tradiții și obiceiuri autohtone, pe care urmează să le cunoaștem și să le valorificăm. 

Secvență de la eveniment
Secvență de la eveniment

  În cadrul festivalului și-au dat concursul 14 colective folclorice  din majoritatea satelor din raion.

  Cu un cuvânt de felicitare a venit Ion Gudumac, președintele raionului Leova, care a urat asistenţei ca în anul care vine să aibă parte de bine, să se bucure de  belșug în toate, de dragoste și sănătate. Conducătorul raionului a menționat că tradițiile și obiceiurile populare sunt mai deosebite față de cele ale altor naţiuni și că ar fi bine ca acestea să fie păstrate şi transmise următoarelor generații.

  Cu o prestație artistică deosebită și o prezentare excelentă a obiceiurilor și tradițiilor de iarnă în cadrul festivalului s-au evidențiat colectivele folclorice din localitățile Filipeni, Borogani, Covurlui, care, în final, toate s-au plasat pe locul întâi.

  Premiul doi a fost decernat, de asemenea, mai multor colective artistice: din localitățile Hănăsenii Noi, Băiuș, Beștemac şi Cazangic.

  Iar diplome de gradul trei au fost înmânate colectivelor folclorice din Romanovca, Sărata Nouă, Tigheci și colectivului Casei raionale de cultură din Leova.

  Participanţii la manifestare au adus mulţumiri sponsorilor  festivalului:  Consiliul Raional Leova și Societăţii cu răspundere limitată „Modernconstruct” (director Sergiu Mahu).

  De asemenea, cuvinte de recunoştinţă au fost adresate primarului de Hănăsenii Noi, Nicolae Popa, şi directorului căminului cultural din localitate, Vasile Lisevici, pentru o colaborare fructuoasă, grație cărora a fost posibilă organizarea și desfășurarea la nivelul cuvenit a acestei manifestări cultural de amploare.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ