You Are Here: Home » Social » Drepturile omului: garanții vs realități (Page 2)

Drepturi egale pentru toţi

În cadrul proiectului „Eforturi consolidate ale mass-media în promovarea drepturilor omului şi diversităţi”, în incinta bibliotecii publice din comuna Hârtop, raionul Cimişlia, a avut loc o întâlnire a unui grup de locuitori, în mare parte de confesiune adventistă și baptistă, cu doi oaspeţi din capitala Republicii Moldova. Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională ...

Read more

FALS: La ONU au pledat împotriva închiderii şcolilor din Moldova

Pe 29 iunie 2016 raportorul special ONU pentru drepturile minorităților, Rita Izsák-Ndiaye, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă constatările preliminare după vizita întreprinsă în Republica Moldova. În aceeaşi zi, portalul Sputnik.md, filiala moldovenească a agenției ruseşti, a difuzat o ştire cu titlul: „La ONU au pledat împotriva închiderii şcolilor din Moldova”. Ştirea care a apărut doar în ve ...

Read more

Termenii discriminatorii trebuie excluşi din legislație

În iulie 2010 Republica Moldova a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, angajându-se astfel, la nivel internațional, să respecte drepturile persoanelor cu nevoi speciale. Deşi au trecut şase ani de la ratificarea Convenţiei, legislația națională conține încă destule carențe care contribuie la discriminarea unor grupuri de persoane defavorizat ...

Read more

Proiectul a fost finalizat, dar monitorizarea continuă

  Trei oraşe din zona de sud a Republicii Moldova – Basarabeasca, Cantemir şi Comrat – au fost implicate, alături de alte 12 localități similare din ţară, într-un proiect ce a vizat creşterea nivelului de transparenţă în utilizarea investiţiilor capitale.   Asociația Presei Independente (API) a prezentat, în cadrul unei mese rotunde organizate marţi, 28 iunie curent, la Chişinău, rezultatele implementării p ...

Read more

Andrei Brighidin: „Autorităţile sunt obligate să reacţioneze la fiecare caz de discriminare din comunitate”

  Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii din Moldova, a vorbit despre cum perceperea fenomenului discriminării la nivel local, într-un interviu acordat Asociaţiei pentru Politică Externă (APE).   Pe parcursul a opt luni, Consiliul şi APE au organizat mai multe training-uri în domeniul prevenirii și eliminării discriminării, la care au p ...

Read more

Pretinsele cazuri de discriminare pot fi soluţionate la nivel local

  O persoană care invocă faptul că a fost discriminată poate soluționa cazul prin două metode: fie se adresează la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, fie merge în judecată. Experţii în domeniul drepturilor omului afirmă că aceste litigii ar putea fi aplanate la nivel local, fără să se ajungă la Consiliu sau în instanţa de judecată. Iar pentru asta este importan ...

Read more

Autorităţile locale au fost instruite cum să prevină şi să elimine discriminarea

 Timp de opt luni (septembrie 2015 – mai 2016), Asociația pentru Politica Externă din Moldova și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității al Republicii Moldova, cu suportul Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au organizat mai multe instruiri în domeniul prevenirii și eliminării discriminării pentru autorităţile p ...

Read more

Experții avertizează că situația mass-media se poate înrăutăți și mai mult

Îngrădirea accesului la informaţiile de interes public, concentrarea mass-mediei în mâinile unor oligarhi, dependenţa acesteia de factorul politic - sunt câteva din problemele grave care împiedică dezvoltarea presei independente și a pluralismului de opinii în Moldova. Organizaţiile neguvernamentale de media semnalează că situaţia s-a înrăutățit în ultimii ani și riscă să degradeze şi mai mult dacă autorită ...

Read more

Autorităţile înregistrează restanțe la implementarea legilor de reformare a justiţiei

13 ONG-uri din Moldova au prezentat în cadrul unei conferințe de presă rezultatele monitorizării şi recomandările privind respectarea şi promovarea drepturilor politice şi civile în Moldova. Activiștii au constatat restanţe serioase la capitolul îndeplinirii de către autorități a angajamentelor internaționale asumate în diferite domenii, inclusiv în cel al asigurării dreptului la justiţie corectă. Autorităţ ...

Read more

Arhiva Gazeta de SUD
Scroll to top