You Are Here: Home » Cultural » Viața Spirituală

Despre oameni demonizați

  Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd starea jalnică şi chinuirea amară a omului demonizat din Evanghelie, prin negrăita lui milă şi bunătate faţă de zidirea Sa, a poruncit demonilor să iasă din acel om chinuit de mulţi ani, zidit după chipul şi asemănarea Sa (Facere 1, 26); iar demonii, văzîndu-se izgoniţi de puterea cea fără de margine a Mîntuitorului, după ce le-a dat voie, au intrat în tu ...

Read more

Pilda semănătorului

         Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit de multe ori în pilde despre Împărăția cerului. El a luat asemănări de pe pământ, le-a tâlcuit, ca ucenicii Lui să descopere din aceste pilde minunate învățături pentru sufletele noastre. Pilda semănătorului este prima pildă pe care o spune Mântuitorul înaintea ucenicilor Săi și pe care a și explicat-o pe scurt. Explicarea acestei parabole este următoarea: pluga ...

Read more

Istorioare duhovnicești

Ciobanul şi ursul    Un cioban, care-şi pierduse viţelul cel mai frumos, se ruga, zicând: „Doamne Dumnezeule, arată-mi pe hoţul viţelului meu şi duminică, la biserică, îţi voi aduce jertfă o lumânare de cele mari!” Abia rosti această rugăciune şi, deodată, apăru „hoţul” din pădure: un urs mare şi grozav. „Atotputernice Dumnezeule! – se rugă ciobanul, luându-o la fugă. Depărtează de aici pe acest hoţ şi îţi ...

Read more

Arhiva Gazeta de SUD
Scroll to top